ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ НІКЕЛЮ(ІІ) БЕНТОНІТОВИМИ ГЛИНАМИ

  • Г. В. Сакалова Вінницький національний технічний університет; Вінницькийдержавний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Т. М. Василінич Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Г. Д. Петрук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • О. А. Шевчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: екологічна безпека, природні глинисті сорбенти, адсорбція, іони важких металів

Анотація

Досліджено процес сорбції іонів нікелю(ІІ) з нерухомим шаром сорбенту бентонітовими глинами. Описано основні переваги використання бентонітів у водоочисних технологіях: потужні геологічні запаси, дешеве видобування породи, проста підготовка до транспортування та використання, можливість використання відпрацьованих сорбентів у інших технологіях, завдяки чому відпадає потреба у вартісній регенерації.

Вивчено вплив різних факторів (тривалості процесу, шару адсорбенту) на ступінь очищення стічних вод від іонів нікелю, вплив швидкості прокачування на динамічну ємність сорбенту та визначено ефективний об’єм. Ефективність адсорбції зростає зі збільшенням шару адсорбенту, що можна пояснити розвитком активної сорбційної поверхні. Зі збільшенням початкової концентрації іонів нікелю збільшується час появи перших слідів забрудника на виході з колони, а також загальний час до проскоку. Результати досліджень вказують на більшу адсорбційну здатність модифікованого бентоніту щодо іонів Ni2+, в порівнянні з його природною формою. Максимальне поглинання іонів нікелю(ІІ) на модифікованому бентоніті відбувається, коли шар сорбенту 20 г впродовж 4,5 год та становить 73,4 %.

Отримані результати досліджень свідчать про перспективність та ефективність застосування природних мінеральних сорбентів, зокрема бентонітових глин Черкаського родовища для очищення стічних вод від іонів нікелю(ІІ).

Біографії авторів

Г. В. Сакалова, Вінницький національний технічний університет; Вінницькийдержавний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

д-р техн. наук, доцент, професор кафедри хімії та методики навчання хімії; професор кафедри екології та екологічної безпеки

Т. М. Василінич, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри хімії та методики навчання хімії

Г. Д. Петрук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри хімії та методики навчання хімії

О. А. Шевчук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

канд. біол. наук, доцент, доцент кафедри біології

Посилання

Мінеральні ресурси України. Киів, Україна: ДНВП «Геоінформ України», 2012, с.127-130.

G. V. Sakalova, T. M. Vasylinycz, N. O. Koval, and V. A. Kashchei, “Investigation of the metod of chemical desorption for exstraction of nikel ions (II) from bentonite clays,” Enviromental problems. vol. 2, no. 4, рр.187-190, 2017.

Д. Д. Луцевич, А. С. Мороз, та О. В. Грибальська, Аналітична хімія: підручник. Київ, Україна: Медицина, 2009.

Н. В. Онофрійчук, М. С. Мальований, Т. М. Василінич, та Г. В. Сакалова, «Перспективи застосування бентонітових глин при очищенні стічних вод від іонів важких металів,» на V Всеукраїнському з’їзді екологів з міжнародною участю (Екологія /Ecology – 2017), Вінниця: ВНТУ, 2017. с. 78.

G. Sakalova et al., “Perspectives of integration the technology of ion-exchanging ammonium extraction from the system of municipal drain water purification,” Ukrainian Journal of Ecology, vol. 8, no. 1, pp. 568-572, 2018. https://doi.org/10.15421/2017_250 .

З. С. Одноріг, «Сорбція іонів міді хімічно модифікованим природним клиноптилолітом.» дис. канд. техн. наук 05.17.08, НУ «Львівська політехніка», Львів, 2002.

Переглядів анотації: 177 Завантажень PDF: 92
Опубліковано
2019-04-26
Як цитувати
[1]
Г. Сакалова, Т. Василінич, Г. Петрук, і О. Шевчук, ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ НІКЕЛЮ(ІІ) БЕНТОНІТОВИМИ ГЛИНАМИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 21-26, Квіт 2019.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна безпека

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.