МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД ЕКОТОКСІВ ДЛЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ СУЧАСНИХ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ

Автор(и)

  • Р. В. Петрук Вінницький національний технічний університет
  • Н. М. Кравець Вінницький національний технічний університет
  • Г. Д. Петрук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Р. Д. Крикливий Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-157-4-32-39

Ключові слова:

пестициди, екотокс, токсичність, екологічна безпека

Анотація

Проблема пестицидного забруднення усіх прошарків біосфери залишається гострою не тільки в Україні, але й у всьому світі. При цьому пестициди та їх препарати (ПП) є небезпечно токсичними речовинами, «їхні сполуки чи суміші речовин, що мають хімічний чи біологічний склад, головним призначенням яких є знищення, регуляція і припинення росту шкідливих організмів, а також гризунів, бур’янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб» [1]. Внаслідок дії таких організмів вражаються рослини, тварини, людський організм, а також завдаються значні збитки. Тобто це хімічні сполуки, які застосовуються для захисту рослинних насаджень і сільськогосподарських продуктів, та для боротьби з переносниками небезпечних хвороб. Проте всі вони, або абсолютна їх більшість є токсичними і становлять значну небезпеку для людини і довкілля. Тому необхідно розробити такий спрощений і універсальний, але водночас, ефективний метод градації за ступенем їхньої токсичності.

Суть модифікованого методу екотоксів полягає у тому, що такий метод розрахунків має передбачати основні токсикологічні параметри виявленої в довкіллі хімічної речовини та показники самовільного розщеплення (розкладання) сполуки у певному середовищі.

В світі використовуються тисячі торгових марок пестицидів від багатьох виробників. Постійно розробляються нові ефективніші пестицидні суміші, які реєструються в Україні. Проте діючих речовин пестицидів відносно небагато. Загальновідомою є небезпека для довкілля та здоров’я людини від використання пестицидів, проте малодослідженими є залежності залишкової активності пестицидів об’єктах довкілля.

Актуальність: при використанні пестицидів основним параметром небезпеки вважається ЛД50 на щурах чи інших теплокровних. Проте для визначення токсичності не враховуються такі показники як час впливу чи об’єми внесення пестицидів. Досить часто дуже токсичні пестициди досить швидко розкладаються в ґрунті і навпаки, малотоксичні пестициди отруюють довкілля протягом довгих місяців чи навіть років.

Хоча й існує велика кількість запатентованих торгових марок пестицидів, їхній хімічний склад відрізняється не так суттєво. Однакові за складом пестицидні препарати патентуються під різними назвами для отримання прибутків без сплати патентовласнику відсотків і, відповідно, для отримання додаткових прибутків. Зазвичай діюча речовина у пестицидів різних виробників може бути аналогічною. Відмінними є співвідношення діючої речовини до розчинника, кількість і склад розчинників, суміш в певному співвідношенні декількох діючих речовин пестицидів. Подані торгові назви пестицидів, які використовуються в Україні та поставляються міжнародними гігантами хімічного виробництва.

Біографії авторів

Р. В. Петрук, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, доцент, професор кафедри екології та екологічної безпеки

Н. М. Кравець, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри екології та екологічної безпеки

Г. Д. Петрук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри хімії та методики навчання хімії

Р. Д. Крикливий, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри хімії та методики навчання хімії

Посилання

Р. В. Петрук, і В. Г. Петрук, Дослідження забруднень екосистем основними пестицидами за допомогою методики екотоксів. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2020.

Верховна Рада України, Закон України № 86/95 «Про пестициди і агрохімікати», 1995. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80#Text .

Н. Н. Мельников, Пестициды. Химия, технология и применение. М.: Химия, 1987, 712 с.

Н. Н. Мельников, К. В. Новожилов, С. Д. Белан, и Т. Н. Пылова, Справочник по пестицидам. М.: Химия, 1985, 352 с.

Н. Н. Мельников, «К вопросу сравнительной экотоксичности некоторых фунгицидов,» Агрохимия, № 6, с. 65-66 , 1997.

Н. Н. Мельников, и С. Р. Белан, «Сравнительная экотоксикологическая опасность некоторых инсектицидов — производных фосфорных кислот, карбаминовой кислоты и синтетических пиретроидов,» Агрохимия, № 1, с. 70-72, 1997.

І. М. Трахтенберг, Книга про отрути та отруєння. Нариси токсикології, Тернопіль, Україна: ТМДУ, 2008, 364 с.

R. Petruk, and V. Kostyuk, “Ecological safety of pesticide use in ukraine,” Environmental problems, vol. 2, no. 3, 2017.

В. П. Крамаренко, Токсикологічна хімія, Київ, Україна, 1995, 423 с.

І. І. Клімкіна, і В. Ю. Грунтова, Основи екологічної токсикології. Методичні рекомендації. Донецьк, Україна: НТУ, 2015, 44 с.

В. М. Ісаєнко, Т. І. Білик, і Л. С. Кіпніс, Основи екологічної токсикології, лаб. практикум. Київ, Україна: НАУ, 2007, 68 с.

Ю. С. Каган, Общая токсикология пестицидов. Киев: Здоровье, 1981, 174 с.

О. О. Сорочан, Біохімічні основи екотоксикології, навч посіб. Донецьк, Україна : Оксамит-Текс, 2006, 80 с.

Р. В. Петрук, «Наукове обґрунтування оптимальних форм інтегрованого управління екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходів.» Автореферат дис. д-ра тех. наук. Київ, Україна, 2020

Р. В. Петрук, «Наукове обґрунтування оптимальних форм інтегрованого управління екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходів.»: дис. д-ра. тех. наук. Київ, Україна: ДЕАПОУ, 2020, 345 с.

Th. Plattner, T. Plapp, and B. Hebel, “Integrating public risk perception into formal natural hazard risk assessment,” Nat. HazardsEarthSyst. Sci., vol. 6, pp. 471-483, 2006.

Г. И. Марчук, Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. Москва: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982, 320 с.

Консолідований державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні за 2008–2015 роки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.data.gov.ua .

А. П. Ранський, Р. В. Петрук, «Повний лужний гідроліз некондиційного пестицидного препарату диметоат з отриманням екологічно безпечних продуктів,» Вісник НАУ, № 1, с. 258-265, 2012.

Directive on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances: сoll. of reg.doc. Directive 67/548/EEC L196 European Union laws, 1967, рр. 1-98. [Electronic resource]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0648-20150601&from=LV .

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 193

Опубліковано

2021-08-31

Як цитувати

[1]
Р. В. Петрук, Н. М. Кравець, Г. Д. Петрук, і Р. Д. Крикливий, «МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД ЕКОТОКСІВ ДЛЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ СУЧАСНИХ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 32–39, Серп. 2021.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна безпека

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>