ЗНЕСІРЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ СУЛЬФІДНО-ЛУЖНИХ РОЗЧИНІВ СУМІШЕВИМИ СОРБЕНТАМИ

Автор(и)

  • О. С. Худоярова Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • О. А. Гордієнко Вінницький національний технічний університет
  • Т. С. Тітов Вінницький національний технічний університет
  • А. П. Ранський Вінницький національний технічний університет
  • Р. Д. Крикливий Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-148-1-13-22

Ключові слова:

сульфідно-лужні розчини, регенеровані сумішеві сорбенти, активоване вугілля, кізельгур, адсорбція, рентгенофазовий аналіз

Анотація

Проаналізовано сучасні методи очищення вуглеводневої сировини (нафта, газ) від сірковмісних сполук (H2S, RSН, RSSR, нафтенові кислоти, NaHS, Na2S), які ґрунтуються на їхній лужній екстракції з подальшим окисненням киснем повітря на гомогенних або гетерогенних каталізаторах. Не дивлячись на перспективність процесу каталітичного окиснення сірковмісних сполук в технічних розчинах, він має суттєві недоліки, пов’язані, перш за все, з активністю каталізатора та можливістю утворення великої кількості проміжних продуктів окиснення. Інші відомі методи вилучення сірковмісних сполук з технічних розчинів ґрунтуються на хімічній взаємодії сульфідно-лужних розчинів з водними розчинами солей металів ІІІ-V аналітичних груп або їх взаємодії з елементною сіркою з утворенням відповідних полісульфідів натрію. В низці робіт досліджено сорбційне вилучення сірковмісних сполук з технічних водних розчинів або товарних вуглеводнів/дизельних палив з використанням різних модифікацій активованого вугілля, природних сорбентів, полімерних органопоглиначів або сумішевих сорбентів. Однак, не дивлячись на велику різноманітність досліджених сорбційних матеріалів, проблема очищення промислових стоків від сірковмісних сполук остаточно не вирішена і, в свою чергу, залежить як від хімічної структури поверхні сорбента, так і від об’єктів очищення, рН середовища та низки інших факторів.

Розроблено альтернативний метод очищення водних сульфідно-лужних розчинів/стоків від сульфід- і гідросульфід-іонів шляхом їх адсорбції на попередньо регенерованих сумішевих сорбентах, що складались з активованого вугілля (АВ) марки Деколар А та кізельгуру (К) марок Бекогур 200 та Бекогур 3500 в масовому співвідношенні 4 : 6. Встановлено, що ступінь очищення досліджених розчинів, який сильно залежить від вихідних концентрацій сульфід- та гідросульфід-іонів, становить 95,7… …96,6 % і вказує на високу ефективність та можливість використання таких технологій на промислових виробництвах.

Дослідження поверхні сумішевих сорбентів (АВ+К) після очищення водних розчинів проводили з використанням рентгенофазового аналізу. Отримані дані підтверджують аморфний склад активованого вугілля та наявність у лівій частині дифрактограми основного кристобаліта SiO2, 4,02, а також цілнизки піків різних модифікацій Na2S.

Біографії авторів

О. С. Худоярова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

старший викладач кафедри хімії та методики навчання хімії

О. А. Гордієнко, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри хімії та хімічної технології

Т. С. Тітов, Вінницький національний технічний університет

канд. хім. наук, доцент кафедри хімії та хімічної технології

А. П. Ранський, Вінницький національний технічний університет

д-р хім. наук, професор, завідувач кафедри хімії та хімічної технології

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 309

Опубліковано

2020-02-27

Як цитувати

[1]
О. С. Худоярова, О. А. Гордієнко, Т. С. Тітов, А. П. Ранський, і Р. Д. Крикливий, «ЗНЕСІРЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ СУЛЬФІДНО-ЛУЖНИХ РОЗЧИНІВ СУМІШЕВИМИ СОРБЕНТАМИ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 13–22, Лют. 2020.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна безпека

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>