АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА. ПОВІДОМЛЕННЯ ІІІ. УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІРОЛІЗНОЇ ПЕРЕРОБКИ СУМІШІ ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ

Автор(и)

  • Б. В. Коріненко Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України, Київ
  • В. О. Євдокименко Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України, Київ
  • А. П. Ранський Вінницький національний технічний університет
  • О. А. Гордієнко Вінницький національний технічний університет
  • Р. В. Коріненко Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2024-173-2-25-32

Ключові слова:

полімерні відходи, поліетилен, піроліз, технології переробки, паливні брикети, пластичні мастила

Анотація

Проаналізовано можливість комплексної переробки та розроблено удосконалену технологію низькотемпературного піролізу сумішевих полімерних відходів (поліетилену високої щільності 50 % + поліетилену низької щільності 50 % (ПЕВЩ 50 % + ПЕНЩ 50 %)) шляхом додавання до основної технології переробки додаткових технологічних процесів переробки отриманого пірокарбону (отримання пластичних мастил та паливних брикетів). Піроліз суміші поліетиленових відходів (ПЕВЩ 50 % + ПЕНЩ 50 %) за основною технологією проводили в реакторі без доступу кисню повітря в температурному інтервалі 240…395 °С протягом 3,5 годин. При цьому продукти піролізу становили: піролізний газ — 5,57 % мас, піролізна рідина — 85,57 % мас. та пірокарбон — 3,83 % мас.

Переробку отриманого пірокарбону з метою отримання пластичних мастил проводили за технологією, що включає очищення відпрацьованої оливи І-40А від води та механічних домішок, його регенерацію та змішування з іншими складовими: Консталін-1, полісульфідом, олеїновою кислотою та спеціальним технологічним додатком (І-40А + БТА 0,1 %) до її повної гомогенізації.

Переробку отриманого пірокарбону з метою отримання паливних брикетів проводили за технологією, що включає отримання з води та гофрокартону однорідної водно-колоїдної пульпи та її змішування в реакторі-диспергаторі із розрахованою кількістю пірокарбону та тирси деревної. Утворену однорідну пульпу подавали на механічний або електромеханічний прес та отримували паливні брикети типу RUF.

Удосконалена технологія переробки полімерних відходів дає можливість повнішого та ефективнішого використання утворених альтернативних джерел енергії піролізної рідини, піролізного газу та пірокарбону.

Біографії авторів

Б. В. Коріненко, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України, Київ

д-р. філософії, молодший науковий співробітник відділу № 8 органічного та нафтохімічного синтезу

В. О. Євдокименко, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України, Київ

канд. хім. наук, старший дослідник, старший науковий співробітник, завідувач відділу № 8 органічного та нафтохімічного синтезу

А. П. Ранський, Вінницький національний технічний університет

д-р. хім. наук, професор, професор кафедри екології, хімії та техноло-гій захисту довкілля

О. А. Гордієнко, Вінницький національний технічний університет

канд. тех. наук, доцент, доцент кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля

Р. В. Коріненко, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля.

Посилання

D. J. Lee, J. S. Lu, and J. S. Chang, “Pyrolysis synergy of municipal solid waste (MSW). A review,” Bioresource Technology, vol. 318, pp. 123912, December. 2020. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.123912 .

Б. В. Коріненко, «Удосконалення технології піролізної переробки полімерних відходів.» дис. д-ра філософії, спец. 183 «Технології захисту навколишнього середовища», Вінниця, 2023.

Б. В. Коріненко, О. С. Худоярова, К. Ю. Гура, і А. П. Ранський, «Циркулярна економіка та термохімічна конверсія твердих відходів,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 7-19, Серпень, 2021. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-157-4-7-19 .

А. П. Ранський, Б. В. Коріненко, О. А. Гордієнко, і Є. О. Євдокименко, «Альтернативна енергетика: отримання паливних брикетів з пірокарбону термодеструкції полімерних відходів,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 13-20, 2023. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-166-1-13-20 .

Б. В. Коріненко, і А. П. Ранський, «Альтернативна енергетика: отримання синтез-нафти при піролізній переробці поліпропіленових відходів,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 6-14, Травень, 2023. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-167-2-6-14 .

ДСТУ ISO 1928:2006 (ISO 1928:1995, IDT), Палива тверді мінеральні. Визначення найвищої теплоти згоряння методом спалювання в калориметричній бомбі та обчислення найнижчої теплоти згоряння.

А. П. Ранський, О. С. Худоярова, О. А. Гордієнко, Р. Д. Крикливий, і Т. С. Тітов, «Спосіб регенерації суміші активного вугілля та кізельгуру від органічних забруднювачів,» Патент України С01В 32/30 (2017.01), С01В 32/36 (2017.01), В01J 20/34 (2006.01). №134391МПК (2018), С01В 32/30 (2017.01), С01В 32/36 (2017.01), В01J 20/34 (2006.01), 10,05,2019 .

О. С. Худоярова, О. А. Гордієнко, Т. С. Тітов, А. П. Ранський, і Р. Д. Крикливий, «Знесірчення промислових сульфідно-лужних розчинів сумішевими сорбентами,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 13-22, Лютий, 2020. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-148-1-13-22 .

О. С. Худоярова, О. А. Гордієнко, Т. І. Сидорчук, Т. С. Тітов, і А. П. Ранський, «Модифікація поверхні сумішевих сорбентів в сульфід-іонами для очищення гальванічних промислових вод процесу мідніння,» Вісник НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, № 2, с. 36-46, 2020. https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2020.208054 .

A. Ranskiy, O. Gordienko, H. Sakalova, T. Sydoruk, T. Titov, and O. Blazhko “Complex Sorption Treatment of Industrial Waste and Production of Plastic Lubricants,” Ecological Engineering & Environmental Technology, vol. 24, № 3. pp. 54-59, March, 01, 2023. https://doi.org/10.12912/27197050/159628.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 261

Опубліковано

2024-04-30

Як цитувати

[1]
Б. В. Коріненко, В. О. Євдокименко, А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, і Р. В. Коріненко, «АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА. ПОВІДОМЛЕННЯ ІІІ. УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІРОЛІЗНОЇ ПЕРЕРОБКИ СУМІШІ ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 25–32, Квіт. 2024.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна безпека

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>