КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ПРОКТОРІНГУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ АНАЛІЗУ КОНТЕКСТУ В СИСТЕМАХ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Автор(и)

  • О. І. Денесяк Вінницький національний технічний університет
  • Є. А. Паламарчук Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-159-6-93-99

Ключові слова:

технології штучного інтелекту, системи оцінювання знань, прокторінг, дистанційне навчання, системи електронного навчання (LMS)

Анотація

Показано необхідність контролю навчального процесу, а саме отриманих знань в процесі навчання, виділено відмінності оцінювання результатів аудиторного та дистанційного режиму навчання. Розглянуті технології штучного інтелекту, які можуть поліпшити процес оцінювання знань. Описано загальне поняття прокторінгу як елемента штучного інтелекту та розглянуто діючі платформи та проєкти, що використовують технологію прокторінгу у навчанні, та проаналізовано роль прокторінгових систем в цих системах.

Розглянуті основні принципи побудови систем прокторінгу, їх функції та особливості. Розглянуто типи (синхронний, асинхронний, автоматичний) прокторінгових систем та проаналізовано переваги та недоліки кожного з них. Виділено ключовий набір елементів структури прокторінгової системи, який необхідно враховувати під час розробки власної математичної моделі чи використанні існуючої моделі системи.

Проаналізовано інтеграцію прокторінгової системи на прикладі системи оцінювання та контролю знань Stepik та прокторінгової системи ProctorEdu. Розглянуті варіанти інтеграції — підключення системи електронного навчання до системи оцінювання знань та додавання функцій прокторінгу до системи електронного навчання, виділені їх переваги та недоліки за певних умов інтеграції.

Наведено результати дослідження, а саме можливість інтегрування функціональності прокторінгу в інформаційні технології аналізу контексту в системах оцінювання знань та наведено перелік проблем, що в свою чергу можуть бути вирішенні завдяки цій інтеграції. Також виділено основні модулі, які необхідно врахувати для коректної роботи системи.

Проаналізовано переваги та недоліки різних типів прокторінгу та вибраний варіант для реалізації математичної моделі прокторінгу, що буде одним з ключових компонентів інформаційних технологій аналізу контексту в системах оцінювання знань.

Показано актуальність тенденції розвитку прокторінгових систем та задачі, які можуть бути розв’язані за їхнього використання, найголовнішою з яких є автоматизація навчальних процесів та виведення якості контролю їх результатів на вищий рівень.

Біографії авторів

О. І. Денесяк, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій

Є. А. Паламарчук, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій

Посилання

G. Monbiot, “In an age of robots, schools are teaching our children to be redundant,” The Guardian. 2017. [Online]. Available : https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/15/robots-schools-teaching-children-redundant-testing-learn-future (in English).

Л. Л. Філіпова, і А. А. Грушева, «Методика викладання навчальної дисципліни «Штучний інтелект,» Професійна освіта: методологія, теорія та технології, № 1, с. 181-191, 2015.

Ю. Красильникова, «Чего ждать от образовательных технологий в 2018 году,» HiTech., 2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://hightech.fm/2018/01/08/education_2018 .

A. Sharma, and B. Szostak, Adapting to Adaptive Learning. Chief Learning Officer, 2018. [Online]. Available: https://www.clomedia.com/2018/01/10/adapting-adaptive-learning/ (in English).

Е. Е. Лысенко, «Информационно-коммуникационные технологии обучения как средство повышения профессионального уровня будущих педагогов,» в Акмеология профессионального образования, материалы 14-й Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2018, с. 371-374

P. F. Kubrushko, and L. I. Nazarova, “Professional development of technical university lecturers in field of innovation teaching,” in 2013 International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL 2013, pp. 467-469.

П. Ф. Кубрушко, Л. И. Назарова, и А. С. Симан, «Подготовка преподавателей к инновационной педагогической деятельности в условиях цифровизации аграрного образования,» Вестник ФГОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина,» № 5 (93), с. 40-45, 2019.

Т. П. Коваленок, «Исследование личностной зрелости студентов в контексте компетентностного подхода,» Международный научный журнал, № 4, с. 82-88, 2019.

ProctorEdu [Electronic resource]. Available: https://proctoredu.ru/ .

И. А. Ким, «Внеаудиторное жульничество: возможности выявления и минимизации,» Высшее образование сегодня, № 8, с. 49-53, 2018.

Н. Н. Скрыпникова, «Будущее образования: тотальный дистант или тотальный отказ от него?» Профессиональное образование и рынок труда, № 2 (41), с. 58-59, 2020.

Y. Palamarchuk, and O. Kovalenko, “Optimization of electronic test parameters in learning management systems,” CEUR Workshop Proceedings, 2nd International Workshop on Information-Communication Technologies and Embedded Systems, ICTES 2020, Virtual, Mykolaiv, 12 November 2020, vol. 2762, pp. 98-109, 2020.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 96

Опубліковано

2021-12-24

Як цитувати

[1]
О. І. Денесяк і Є. А. Паламарчук, «КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ПРОКТОРІНГУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ АНАЛІЗУ КОНТЕКСТУ В СИСТЕМАХ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 93–99, Груд. 2021.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.