ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ГІДРОАГРЕГАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ТА КОЛІЙНИХ МАШИН ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ ПРИСАДОК

Автор(и)

  • Д. В. Онопрейчук Український державний університет залізничного транспорту, Харків
  • І. Ю. Сафонюк Регіональна філія «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», моторвагонне депо Фастів-1, Фастів
  • Н. М. Аношкіна Український державний університет залізничного транспорту, Харків
  • О. С. Харківський Український державний університет залізничного транспорту, Харків

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-162-3-77-81

Ключові слова:

гідроагрегат, плунжер, гільза, гідравлічне масло, рідкокристалічна присадка, ресурс, швидкість зношування

Анотація

Наведено результати досліджень впливу трибологічних характеристик рідкокристалічної речовини фенантренового ряду як присадки до гідравлічних масел на ресурс гідроагрегатів технологічних машин, на прикладі будівельних та колійних машин. Показано, що присадка формує на поверхнях тертя мастильні плівки холестеринного типу, які мають високу несучу здатність та низьке тертя в їхніх шарах, що значно покращує змащувальну здатність гідравлічного масла. Попередні випробування на чотирикульковій машині тертя показали ефективність цієї рідкокристалічної присадки, зокрема покращення протизносних та протизадирних характеристик масел. Присадка досліджувалась у середовищі індустріального масла И-30А (ГОСТ 20799-88), яке не містить заводських функціональних присадок, та у гідравлічних маслах Mobil Hydraulic 10w і John Deere Hy-Gard, в яких вони вже містяться. Досліджено вплив рідкокристалічної присадки на швидкість зношування та ресурс окремих відповідальних деталей гідроагрегатів будівельних та колійних машин. Працездатність цих машин повністю залежить від надійності роботи їхніх гідроприводів, а важливою ланкою цієї гідсистеми є аксіально-поршневі гідромашини. Найшвидше зношуються пари тертя агрегатів. Тому для виконання дослідження змодельовано роботу пари «плунжер–гільза» на машині тертя СМЦ-2 з використанням ролика зі сталі 38ХМЮА ГОСТ 4543-71 та бронзової колодки з БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78. Для виключення можливості впливу забруднень та температурного фактору на результати експерименту застосовано циркуляційну систему з термостатом. Спочатку проводились теоретичні дослідження, які показали можливість підвищення ресурсу плунжерної пари. В експериментальних дослідженнях вивчався вплив концентрації на показники зношування модельної пари тертя. Для цього рідкокристалічна присадка розчинялась в індустріальному маслі И-30А в різній концентрації. Отриманий рідкий мастильний матеріал застосовувався для змащування зразків на машині тертя. Лабораторні дослідження показали підвищення ресурсу майже у два рази за раціональної концентрації присадки. На завершальному етапі дослідження виконано зіставлення теоретичних даних з деякими експериментальними.

Біографії авторів

Д. В. Онопрейчук, Український державний університет залізничного транспорту, Харків

канд. техн. наук, доцент кафедри машинобудування та технічного сервісу машин

І. Ю. Сафонюк, Регіональна філія «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», моторвагонне депо Фастів-1, Фастів

канд. техн. наук, інженер-технолог РПЧ-8

Н. М. Аношкіна, Український державний університет залізничного транспорту, Харків

аспірантка кафедри машинобудування та технічного сервісу машин

О. С. Харківський, Український державний університет залізничного транспорту, Харків

аспірант кафедри машинобудування та технічного сервісу машин

Посилання

Е. Е. Александров, И. А. Кравец, и E. H. Лысиков, Повышение ресурса технических систем путём использования электрических и магнитных полей. Харьков, Украина: НТУ «ХПИ», 2006.

В. К. Руднев, Е. Н. Лысиков, и Е. С. Венцель, Повышение эксплуатационной надежности гидроприводов строительных и дорожных машин. Киев, Украина: УМК ВО, 1989.

Е. Н. Лысиков, В. Б. Косолапов, и С. В. Воронин, Надмолекулярные структуры жидких смазочных сред и их влияние на износ технических систем. Харьков, Украина: ЭДЭНА, 2009.

С. Ф. Ермаков, Трибология жидкокристаллических наноматериалов и систем. Минск, Беларусь: Беларус. навука, 2012.

Б. И. Купчинов, и др., «Исследование влияния жидких кристаллов на трение твердых тел,» Трение и износ, № 4 (8), с. 614-619, 1987.

С. В. Воронин, В. А. Стефанов, Д. В. Онопрейчук, И. Ю. Сафонюк, и Н. Н. Аношкина, «Влияние концентрации и типа жидкокристаллической присадки на трибологические характеристики индустриальных масел,» Трение и знос, № 4 (41), с. 498-505, 2020. https:/doi.org/10.32864/0202-4977-2020-41-4-498-505 .

С. В. Воронін, І. Ю. Сафонюк, Н. М. Аношкіна, і О. С. Харківський, «Дослідження впливу концентрації рідкокристалічної присадки та електричного поля на фізико-хімічні властивості індустріальної оливи», Вісник національного авіаційного університету, № 2 (83), с. 70-76, 2020. https:/doi.org/10.18372/2306-1472.83.14654 .

Н. М. Аношкіна, і О. С. Харківський, «Трибологічні властивості гідравлічних та моторних олив з урахуванням стану рідкокристалічних присадок,» на VIII Міжн. наук.-техн. конф. Science, innovations and education: problems and prospects, Токіо, Японія, 2022, с. 60-65.

Б. М. Бим-Бад, М. Г. Кабаков, В. Н. Прокофьев, и С. П. Стесин, Атлас конструкций гидромашин и гидропередач. Москва: Машиностроение, 1990.

Г. Хайнике, Трибохимия. Москва: Мир 1987.

Т. М. Башта, Объёмные насосы и гидравлические двигатели гидросистем. Москва: Машиностроение, 1974.

С. В. Воронин, и А. В. Дунаев, «Влияние электрического и магнитного поля на механизм действия присадок к маслам,» Трение и знос, № 1 (36), с. 41-49, 2015.

О. А. Осипов, В. И. Минкин, и А. Д. Гарновский, Справочник по дипольным моментам. Москва: Высшая школа, 1971.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 15

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

[1]
Д. В. . Онопрейчук, І. Ю. Сафонюк, Н. М. Аношкіна, і О. С. Харківський, «ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ГІДРОАГРЕГАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ТА КОЛІЙНИХ МАШИН ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ ПРИСАДОК», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 77–81, Черв. 2022.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.