ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНО-ІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ СИНТЕЗУ ЗАВАДОСТІЙКИХ ЦИФРОВИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ

Автор(и)

  • В. М. Кичак Вінницький національний технічний університет
  • М. Б. Ковальчук Вінницький національний технічний університет
  • О. С. Макогон Вінницький національний технічний університет
  • О. М. Мельничук Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-167-2-145-153

Ключові слова:

відношення сигнал/шум, завадостійкість, радіо-імпульсне кодування інформації, частотно-імпульсна логічна функція, радіочастотний логічний елемент, суміщена таблиця, функції відхилення, функції належності

Анотація

Використовуючи узагальнений критерій завадостійкості цифрових пристроїв оброблення інформації, доведено доцільність застосування частотно-імпульсної модуляції для побудови завадостійких логічних елементів спеціального призначення. Проведено синтез структурних схем базових логічних елементів, які використовують частотно-імпульсне кодування інформації. Отримано аналітичні залежності для визначення значень допоміжних сигналів у випадку використання n змінних. Показано, що для синтезу таких елементів необхідно побудувати суміщену таблицю, перший і другий стовпчики якої відображають усі можливі комбінації частот вхідних сигналів, третій стовпчик відображає значення частот вихідних сигналів. Четвертий стовпчик відображає суму частот вхідних сигналів, які названо повними проміжними результатами. П’ятий стовпчик відображає різницю між повним проміжним результатом і значенням частоти вихідного сигналу за відповідних наборів вхідних сигналів, тобто визначаються функції відхилення. Кількість різних значень цієї функції визначає кількість допоміжних сигналів, а ці різні значення і є допоміжними сигналами. Наступні два стовпчики відображають функції відповідності, на базі яких будуються функції належності, що, по суті, забезпечують фільтрацію сигналів. На базі суміщеної таблиці, функцій відхилення, таблиці відповідності та функцій належності будується операторний опис пристрою.

В цьому операторному описі використовується F-оператор, який виконує функцію перетворення частоти,  оператор ФВ виконує функцію фільтра верхніх частот, Т-оператор виконує функцію розгалуження сигналів, оператор А виконує функцію суматора потужності, Ф0с — це оператор, що виконує функцію фільтрації, він налаштований на частоту ω0, Ф1с — оператор, що виконує функцію смугової фільтрації, він налаштований на частоту ω1. Оскільки запропоновані оператори і елементи, що виконують їхні функції, дають можливість побудови логічних елементів І, АБО, НЕ, які є базисом у випадку імпульсно-потенціального представлення інформації, то в підсумку ці вищеперераховані оператори є базисом для випадку чатотно-імпульсного кодування інформації.

Розглянуто процеси проходження сигналів та принципи роботи радіо-імпульсних логічних елементів І, АБО, НІ та доведена їхня працездатність.

Біографії авторів

В. М. Кичак, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інфокомунікаційних систем і технологій

М. Б. Ковальчук, Вінницький національний технічний університет

канд. пед. наук, доцент кафедри вищої математики

О. С. Макогон, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри інфокомунікаційних систем і технологій

О. М. Мельничук, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри інфокомунікаційних систем і технологій

Посилання

О. А. Нагорнюк, і М. В. Бугайлов, «Метод визначення кількості частотних елементів на символ радіосигналів із внутрішньо символьним псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти та частотною маніпуляцією,» Вісник КПІ, серія Радіотехніка та радіопаратобудування, т. 84, с. 48-56, 2021.

А. П. Бондарев, «Теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості пристроїв фазової синхронізації на етапі проектування.» дис. д-ра. техн. наук, Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2006.

J. Wan, D. Zhang, W. Xu, and Q. Guo “Parameter Estimation of Multi Frequency Hopping Signals Based on Space-Time-Frequency Distribution,” MDPI Symmetry, 18 p., 2019.

H. A. Hamed, A. K. Abdullah, and S. Al-waisawy, “Frequency Hopping Spread Spectrum Recognition Based on Discrete Transform and Skewness and Kurtosis,” International Jornal of Appliied Engineering Research, vol. 13, no. 9, pp. 7081-7085, 2018.

А. О. Нагорняк, «Метод автоматичного визначення часових параметрів радіосигналів із псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти на фоні вузькосмугових перешкод,» Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем, зб. наук. праць. Житомир ЖВІ, вип. 15, с. 53-64, 2018.

В. М. Кичак, «Метод синтезу частотних логічних елементів,» Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, № 2, с. 187-192, 2000.

М. М. Сумик, І. Н. Прудиус, і Р. М. Сумик, Теорія сигналів. Львів: Бескид Біт, 2008, 232 с.

Л. Б. Ліщинська, і М. А. Філинюк, «Радіочастотний логічний елемент,» Патент України Н03К 19/20(2006.01). № u201000346, 25.05.2010.

В. М. Кичак, «Радіоімпульсний логічний елемент АБО,» Патент України Н03D 19/20(2006.01), Н03K 19/20(2006.01). № u202107569, 08.02.2023.

О. М. Рома, Є. В. Пелешок, В. Д. Голь, і С. В. Василенко, «Аналіз завадозахищеності когерентної демодуляції синхронних взаємно неортогональних цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією,» Вісник КПІ, серія Радіотехніка та радіопаратобудування, т. 79, с. 48-55, 2019.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 34

Опубліковано

2023-05-04

Як цитувати

[1]
В. М. Кичак, М. Б. . Ковальчук, О. С. Макогон, і О. М. Мельничук, «ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНО-ІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ СИНТЕЗУ ЗАВАДОСТІЙКИХ ЦИФРОВИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 145–153, Трав. 2023.

Номер

Розділ

Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>