ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ З УРАХУВАННЯМ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Автор(и)

  • В. В. Черкашина Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • В. М. Баклицький Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2024-172-1-32-36

Ключові слова:

електрична енергія, критеріальний метод, критерії подібності, параметричний інтервал, потужність, силовий трансформатор, техніко-економічна модель, оптимальна потужність, оптимізація

Анотація

Висвітлено дослідження, спрямовані на пошук оптимальної потужності силових трансформаторів шляхом аналізу техніко-економічних показників, які відображають витрати на трансформацію електричної енергії. Під час досліджень використовувалися характеристики, які відповідають наявним параметричним інтервалам силових трансформаторів електричної мережі 110 кВ. Рішення щодо необхідності пошуку оптимальної потужності силових трансформаторів приймається шляхом оцінювання співвідношень складових в техніко-економічній моделі витрат на трансформацію електричної енергії, зміна яких обумовлена відхиленням експлуатаційних характеристик силового трансформатора від економічно доцільних значень. Під час визначення економічно доцільної потужності за базові приймаються показники вдосконаленої техніко-економічної моделі застосованих в електричній мережі 110 кВ силових трансформаторів. За таких умов економічно доцільні значення є співвідношеннями в техніко-економічній моделі витрат на трансформацію електричної енергії, визначені за допомогою критеріального методу і відображені критеріями подібності цільової функції. Для пошуку економічно доцільної потужності силового трансформатора техніко-економічна модель вдосконалюється і формується в спрощеній формі. Критерії подібності, знайдені із застосуванням сформованої техніко-економічної моделі, відображають співвідношення складових витрат за критерієм мінімуму дисконтованих витрат. В процесі пошуку оптимальної потужності трансформаторів запропоновано вирази для розрахунку економічно доцільної потужності і відповідної величини витрат на трансформацію електричної енергії. За цими виразами отримано та наведено залежність економічно доцільної потужності від завантаженості силового трансформатора в умовних одиницях. Отримана залежність дає змогу визначити оптимальну величину потужності з урахуванням зміни показника завантаженості силового трансформатора, що й показано на прикладі.

Біографії авторів

В. В. Черкашина, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

д-р техн. наук, доцент, професор кафедри передачі електричної енергії

В. М. Баклицький, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірант кафедри передачі електричної енергії

Посилання

European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENSTO- E), [Electronic resource]. Available: https://www.entsoe.eu/publications/position-papers/ .

Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII (зі змінами та доповненнями), веб-портал, [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text .

ДП «Державна служба статистики України». [Електронний ресурс]. Режим доступу:

https://www.ukrstat.gov.ua/ .

В. В. Черкашина, і В. М. Баклицький, «Формування і аналіз техніко-економічної моделі трансформації електричної енергії із застосуванням критеріального методу», Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 1 (4), с. 73-78, Лип. 2022.

С. О. Тимчук, М. М. Черемісін, і В. В. Черкашина, Вдосконалення методів достоверізації вихідної інформації на прикладах прогнозних задач в електроенергетиці, моногр. Харків, Україна: Факт, 2020, 190 с.

АТ «Вінницяобленерго» [Електронний ресурс]. Режим доступу: plan-rozvytku-vinnycyaoblenergo-period-2021-2025-rokiv.pdf (voe.com.ua) .

ГКД 340.000.002-97, Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Київ, 2011.

ДП «Оператор ринку», [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.oree.com.ua/ .

ДСТУ 2104-92 «Трансформатори силові масляні загального призначення класів напруги 110 і 150 кВ. Технічні умови». Чинний від 25.12.1992. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://dnaop.com/html/61450/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_2104-92 .

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 31

Опубліковано

2024-02-27

Як цитувати

[1]
В. В. Черкашина і В. М. Баклицький, «ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ З УРАХУВАННЯМ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 32–36, Лют. 2024.

Номер

Розділ

Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.