КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ НЕЙРОННОГО ЕЛЕМЕНТА ЛОГІКО-ЧАСОВОГО ТИПУ ТА ЙОГО ПРИКЛАДНА РЕАЛІЗАЦІЯ

  • A. A. Яровий Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: нейромережеві парадигми, паралельні обчислення, логіко-часові середовища, розпізнавання образів, оптоелектроніка

Анотація

В контексті дослідження проблеми функціонування новітніх інформаційно-образних систем запропоновано концептуальні підходи до розробки нейронного елемента логіко-часового типу. В проведених дослідженнях здійснено імітаційне моделювання та програмну емуляцію нейронного елемента логіко-часового типу.

Біографія автора

A. A. Яровий, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри інтелектуальних систем, науковий співробітник кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

Посилання

1. Кожем’яко В. П. Паралельно-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис для побудови спеціалізованих моделей образного комп’ютера : [Монографія.] / В. П. Кожем’яко, Л. І. Тимченко, А. А. Яровий. — Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005. — 161 с. — ISBN 966-641-142-3.
2. Воеводин В. В. Параллельные вычисления : учебн. пособие [для студ. высш. учебн. зав.] / В. В.Воеводин, Вл. В. Воеводин — СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 608 с. — ISBN 5-94157-160-7.
3. Кожем'яко В. П. Методологічні аспекти принципів паралельності та ієрархічності в нейронній обробці інформації / В. П. Кожем'яко, Л. І. Тимченко, А. А. Яровий, Р. М. Новицький // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2006. — № 2 (12). — С. 98—109. — Бібліогр.: 108—109.
4. Образний комп’ютер: концепція, методологія, підходи // УкрОБРАЗ’2000: пр. п’ятої міжнародної конференції, Київ, 27 листопада — 1 грудня 2000 р. / ред.: Вінцюк Т. К. [та ін.] / МОНУ, МННЦ ІТІС. — К., 2000.
5. Кожемяко В. П. Оптоэлектронные параллельные вычислительные устройства: принципы построения и способы реализации / [В. П.Кожемяко, О. Г. Натрошвили, Л. И. Тимченко и др.] ; под ред. В. П. Кожемяко — Тбилиси: изд-во ТбГУ, 1985.
6. Кожемяко В. П. Функціональні елементи і пристрої оптоелектроніки / Кожемяко В. П., Тимченко Л. І., Лисенко Г. Л., Кутаєв Ю. Ф. — Київ: НМК ВО, 1990. — 256 с. —; С. 248—254. — Бібліогр.: 106.— ISBN 5-7763-0039-8.
7. Кожемяко В. П. Оптоэлектронные логико-временные информационно-вычислительные среды / Кожемяко В. П. — Тбилиси, Мецниэреба, 1984. — 357 c. — С. 343—355. — Библиогр.: 146.
8. Кожемяко В. П. Моделі нейронних елементів логіко-часового типу / Кожем’яко В. П., Мартинюк Т. Б., Яровий А. А., Мороз І. В. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2007. — № 2 (14). — С. 63—71.
9. Кожемяко В. П. Оптимізація обробки образної інформації через впровадження проблемно-орієнтованого логіко-часового кодування / В. П. Кожем’яко, А. А. Яровий, Журбан Салех Мухамед // Вісник Сумського державного універси-тету. — (Серія Технічні науки) — Суми, Видавництво СумДУ, 2002. — № 12(45). — С. 109—114. — Бібліогр.: 114.
10. Кожемяко В. П. Образний відео-комп’ютер око-процесорного типу : [монографія.] / Кожем’яко В. П., Лисенко Г. Л., Яровий А. А., Кожем’яко А. В. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 215 с. — ISBN 978-966-641-261-7.
Переглядів анотації: 36 Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
ЯровийA. A., КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ НЕЙРОННОГО ЕЛЕМЕНТА ЛОГІКО-ЧАСОВОГО ТИПУ ТА ЙОГО ПРИКЛАДНА РЕАЛІЗАЦІЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 37-40, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.