ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕРЕЖНОЇ МОДЕЛІ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ

  • A. A. Яровий Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: паралельні обчислення, цифрова обробка інформації, паралельно-ієрархічні системи, обробка зображень

Анотація

Розглянуто теоретичні обґрунтування мережного методу паралельно-ієрархічного перетворення на рівні моделей. Здійснено імітаційне моделювання нейроподібних паралельно-ієрархічних систем на основі технологій CPU і GPGPU та їх варіантний аналіз з подальшою розробкою програмного забезпечення для задач обробки та порівняння зображень.

Біографія автора

A. A. Яровий, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри комп’ютерних наук

Посилання

1. Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель оптико-електронних засобів штучного інтелекту : моногр. / [В. П. Кожем’яко, Ю. Ф. Кутаєв, С. В. Свєчніков та ін.] — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. — 324 с.
2. Кожем’яко В. П. Паралельно-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис для побудови спеціалізованих моделей образного комп’ютера : моногр. / В. П. Кожем’яко, Л. І. Тимченко, А. А. Яровий. — Вінниця : Універсум-Вінниця, 2005. — 161 с.
3. Патент № 2013805 Российская Федерация. Способ параллельного сложения длительной группы временных интер-валов / Кожемяко В. П., Кутаев Ю. Ф., Мартынюк Т. Б., Тимченко Л. И., Буда А. Г. ; заявл. 1995.
4. Мусман С. Достижения в области кодирования изображений / Мусман С., Пирш П., Граллерт Х.-Й. // ТИИЭР. — 1985. — Т. 73, № 4. — C. 23—54.
5. Вступ в алгоритмічну теорію ієрархії і паралелізму нейроподібних обчислювальних середовищ та її застосування до перетворення зображень. Основи теорії пірамідально сітьового перетворення зображень / [Кожем’яко В. П., Тимченко Л. І., Кутаев Ю. Ф., Івасюк І. Д.]. — Київ : УМК ВО, 1994. — 272 с.
6. Яровий А. А. Нейроподібна мережна модель паралельно-ієрархічної обробки цифрової інформації для задач іден-тифікації плямових зображень лазерних пучків / А. А. Яровий // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2007. — № 5 (74). — С. 95—102.
7. Стахов А. П. Коды золотой пропорции. / А. П. Стахов— Москва : Радио и связь, 1984 — 151 с.
8. Яровой А. А. Прикладные аспекты программно-аппаратной реализации нейроподобных параллельно-иерархических систем / А. А. Яровой / Нейроинформатика-2009 : науч. сессия МИФИ — 2009, ХІ Всероссийская научно-техническая конференция (Москва, 27—30 января 2009 г.), [в 2 частях. Ч. 2.] : сб. науч. тр. — Москва : МИФИ, 2009. — С. 39—48.
9. Яровий А. А. Аналіз функціонування програмної моделі GPGPU в контексті організації паралельних обчислень в нейроподібних паралельно-ієрархічних системах / А. А. Яровий // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2009. — № 1 (17). — С. 42—49.
10. Прикладна реалізація масштабних нейронних та нейроподібних паралельно-ієрархічних мереж на основі технологій GPGPU [Електронний ресурс] : [Електронне наукове фахове видання] / А. А. Яровий, Ю. С. Богомолов,
К. Ю. Вознесенський // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2009. — № 2. — С. 1—8. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2009_2_ua/2009-2.files/uk/09aayogt_ua.pdf.
Переглядів анотації: 44 Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
ЯровийA. A., ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕРЕЖНОЇ МОДЕЛІ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 85-92, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.