СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕСИМЕТРІЇ НАВАНТАЖЕНЬ ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

  • М. Й. Бурбело Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Кузьменко ВАТ «АК Вінницяобленерго»
  • М. В. Никитенко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: симетрування навантажень, метод інтегрування, точність, швидкодія

Анотація

Запропоновано метод підвищення точності та швидкодії вимірювання параметрів несиметрії навантажень, який оснований на інтегруванні суми або різниці добутків миттєвих значень величин, які за умови відсутності несиметрії або несинусоїдності не залежать від часу.

Біографії авторів

М. Й. Бурбело, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
М. В. Кузьменко, ВАТ «АК Вінницяобленерго»
інженер
М. В. Никитенко, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту магістратури, аспірантури та докторантури

Посилання

1. Мельников Н. А. Реактивная мощность в электрических сетях / Н. А. Мельников. — М. : Энергия, 1975. — 128 с.
2. Шидловский А. К. Повышение качества энергии в электрических сетях / А. К. Шидловский, В. Г. Кузнецов. — К. : Наукова думка, 1985. — 268 с.
3. Кузнецов В. Г. Снижение несимметрии и несинусоидальности напряжений в электрических сетях / В. Г. Кузнецов, А. С. Григорьев, В. Б. Данилюк. — К. : Наукова думка, 1992.—240 с.
4. Качество электрической энергии в системах электроснабжения : учебное пособие / А. Г. Баталов, О. Г. Гриб, Г. А. Сендерович [и др.]. ; под ред. О. Г. Гриба. — Харьков : ХНАГХ, 2006. — 272 с.
5. Варецький Ю. О. Режими електричних мереж і систем електропостачання зі статичними тиристорними компенса-торами (методологія аналізу): дис. ... докт. техн. наук: 05.14.02 / Ю. О. Варецький. — Львів, 1999. — 301 с.
6. Солодухо Я. Ю. Тенденции компенсации реактивной мощности. Ч. 2. Методы и средства компенсации реактивной мощности / Я. Ю. Солодухо // Элетротехническая промышленность. Сер. 05. Полупроводниковые силовые приборы и преобразователи на их основе: Обзор. информ. — М. : Информэлектро, 1988. — Вып. 21. — 49 с.
Переглядів анотації: 42 Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
М. Й. Бурбело, М. В. Кузьменко, і М. В. Никитенко, СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕСИМЕТРІЇ НАВАНТАЖЕНЬ ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 30-33, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)