МЕТОД ПОБУДОВИ ЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІЇ РІВНІВ СЛАБКОЇ МНОЖИНИ МОЖЛИВИХ ЗНАЧЕНЬ НЕВИЗНАЧЕНОГО ПАРАМЕТРА

  • В. В. Камінський Вінницький національний технічний університет
  • А. В. Камінський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: слабка множина, функція рівнів, невизначеність, напрямленість, напрямлений рівень належності, точна грань

Анотація

Запропоновано метод побудови лінійної функції рівнів слабкої множини можливих значень невизначеного параметра який базується на розробленому авторами новому підході до складання слабких описів таких параметрів. Показано, що запропонований метод забезпечує зручні властивості функції рівнів, які спрощують її створення та використання. Отримані результати відкривають нові можливості, які можуть використовуватись в процесі моделювання складних систем в умовах невизначеності їх параметрів.

Біографії авторів

В. В. Камінський, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
А. В. Камінський, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Посилання

1. Мокін Б. І. Слабкі множини та їх застосування до розв’язання задач прийняття рішень в умовах невизначеності
даних / Б. І. Мокін, В. В. Камінський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2004. — № 3. — С. 102—108.
2. Мокін Б. І. Слабкі множини як альтернатива нечітким множинам в моделюванні невизначених параметрів складних
систем / Б. І. Мокін, В. В. Камінський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2006. — № 6. — С. 226—230.
3. Камінський В. В. Вступ до теорії слабких множин : моногр. / В. В. Камінський, Б. І. Мокін. — Вінниця : ВНТУ,
2012. — 128 с.
4. Демянов В. Ф. Введение в минимакс / В. Ф. Демянов, В. Н. Малоземов. — М. : Наука, 1972. — 368 с.
5. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / [А. Н. Аверкин, И.З. Батыршин,
А. Ф. Блишун, В. Б. Силов, В. Б. Тарасов] ; под. ред. Поспелова Д. А. — М.: Наука, 1986. — 312 с.
6. Мокін Б. І. Математичне моделювання невизначених параметрів режиму електромереж за допомогою слабких
множин / Б. І. Мокін, В. В. Камінський // Вісник Віницького політехнічного інституту. — 2005. — № 6. — С. 89 — 96.
7. Мокін Б. І. Загальні принципи створення методів побудови функцій рівнів слабких множин навантаження у вузлах
електропостачальних систем [Електронний ресурс] / Б. І. Мокін, В. В. Камінський // Наукові праці ВНТУ. — 2011. —
№ 1. — 6 с. — Режим доступу до журналу : http://praci.vntu.edu.ua/article/view/1293.
8. Мокін Б. І. Геометрична інтерпретація слабких множин та їх систем нечітких реалізацій / Б. І. Мокін, В. В. Камін-
ський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2006. — № 4. — С. 34 — 47.
9. Мокін Б. І. Метрика в просторі напрямлених рівнів належності слабко заданих параметрів складних систем
[Електронний ресурс] / Б. І. Мокін, В. В. Камінський // Наукові праці ВНТУ. — 2009. — № 2. — 6 с. — Режим доступу
до журналу: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/1096.
10. Зорич В. А. Математический анализ. Часть I. — М. : Наука, 1981. — 544 с.
Переглядів анотації: 48 Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2015-06-25
Як цитувати
[1]
В. Камінський і А. Камінський, МЕТОД ПОБУДОВИ ЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІЇ РІВНІВ СЛАБКОЇ МНОЖИНИ МОЖЛИВИХ ЗНАЧЕНЬ НЕВИЗНАЧЕНОГО ПАРАМЕТРА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 67-74, Чер 2015.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.