АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБРОБКИ ЕКОЛОГІЧНИХ ДАНИХ З ГІС З ВИКОРИСТАННЯМ ППП MATHCAD

  • В. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Є. М. Крижановський Вінницький національний технічний університет
  • А. В. Камінський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: геоінформаційні системи, математична модель, автоматизація

Анотація

Дістала подальший розвиток інформаційна технологія інтегрування математичних моделей, формалізованих у пакеті прикладних програм MathСAD, у геоінформаційні системи моніторингу довкілля шляхом підвищення рівня автоматизації процесу передавання даних з пакету MathСAD до ГІС. Розроблено відповідне програмне забезпечення та проведена його успішна апробація на прикладі моделі Фролова–Родзиллера поширення забруднюючої речовини у річкових водах.

Біографії авторів

В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри
Є. М. Крижановський, Вінницький національний технічний університет
старший викладач
А. В. Камінський, Вінницький національний технічний університет
доцент

Посилання

1. Крижановський Є. М. Інформаційна технологія автоматизованого інтегрування математичних моделей у геоінфо-рмаційні системи моніторингу поверхневих вод / Є. М. Крижановський, В. Б. Мокін // Збірник наукових статей ІІ Всеук-раїнського з’їзду екологів з міжнародною участю, 23—26.09.2009. — Вінниця : Вінницький національний технічний університет, 2009. — С. 154—157.
2. Крижановський Є. М. Новий метод синтезу геоінформаційних моделей природних систем за математичними мо-делями процесів у них / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2007.— № 4. — С. 40—47.
3. Крижановський Є. М. Автоматизація візуалізації результатів моделювання природних процесів у геоінформаційних системах / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2008. — № 6. —
С. 51–54.
4. Родзиллер И. Д. Прогноз качества воды водоемов-приемников сточных вод / И. Д. Родзиллер — М. : Стройиздат, 1984. — 263 с.
5. Фролов В. А. Определение степени смешения сточных вод с водо
Переглядів анотації: 238 Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, і А. В. Камінський, АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБРОБКИ ЕКОЛОГІЧНИХ ДАНИХ З ГІС З ВИКОРИСТАННЯМ ППП MATHCAD, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 42-45, Лис 2010.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна кібернетика

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>