РАДІОВИМІРЮВАЛЬНИЙ СЕНСОР ТИСКУ З ЧАСТОТНИМ ВИХОДОМ НА ОСНОВІ ДВОКОЛЕКТОРНОГО ТЕНЗОТРАНЗИСТОРА

  • В. С. Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • Я. О. Осадчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: радіовимірювальний сенсор тиску, від’ємний опір, частотний вихідний сигнал

Анотація

Запропонована конструкція радіовимірювального мікроелектронного сенсора тиску з частотним вихідним сигналом, яка складається з біполярного двоколекторного тензотранзистора і двозатворного польового транзистора, що утворюють автогенераторний пристрій. На основі розв’язку рівняння коливальної системи автогенераторного пристрою сенсора отримано функцію перетворення, що описує залежність резонансної частоти від тиску, та рівняння чутливості. Чутливість сенсора тиску лежить в діапазоні від 1,12 кГц/кПа до 0,65 кГц/кПа.

Біографії авторів

В. С. Осадчук, Вінницький національний технічний університет
д-р техн. наук, професор, професор кафедри електроніки
О. В. Осадчук, Вінницький національний технічний університет
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри радіотехніки
Я. О. Осадчук, Вінницький національний технічний університет
студент факультету радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Посилання

1. Бойко Н. Н. Электрические и фотоэлектрические свойства полупроводников с анизотропной проводимостью /
Н. Н. Бойко, В. А. Романов // Физика и техника полупроводников. — 1977. — Т. 11, № 5. — С. 817—835.
2. Исследование биполярного двухколлекторного тензотранзистора с ускоряющим электрическим полем в базе /
[Г. Г. Бабичев, В. И. Гузь, И. П. Жадько и др.] // Физика и техника полупроводников. — 1992. — Т. 26. Вип. 7. —
С. 1244—1250.
3. Бабичев Г. Г. Вертикальный двухколлекторный тензотранзистор с ускоряющими электрическими полями в базе и
эмиттере / Г. Г. Бабичев, С. И. Козловський, В. А. Романов // Физика и техника полупроводников. — 1999. — Т. 33, № 3,
— С. 370—379.
4. Балтес Г. П. Интегральные полупроводниковые датчики магнитного поля / Г. П. Балтес, Р. С. Попович //
«ТННЭР». — 1986. — Т. 74, № 8. — С.60—90.
5. Popovic R. S. Nall effect devices / Popovic R.S. — Bristol; Philadelphia: Institute of Physics. — 2004. — 419 p.
6. Полякова А. Л. Деформация полупроводников и полупроводниковых приборов / А. Л. Полякова. — М. : Энергия,
1979. — 168 с.
7. Баранский П. Н. Полупроводниковая электроника. Свойства материалов : справ. / Баранский П. Н., Клочков В. П.,
Потыкевич И. В. — К. : Наукова думка, 1975. — 704 с.
8. Пат. № 2104619 Российская Федерация. МКН НО4R19/04. Электростатический микрофон / Осадчук В. С., Осад-
чук Е. В., Осадчук А. В. — № 95114269 ; заявл. 8.08.1995; опубл. 10.02.1998, Бюл. № 4. — 3 с.
9. Пат. № 34244А Україна, МКИ Н 04R 19/00. Напівпровідниковий пристрій для виміру тиску / Осадчук В. С., Осад-
чук О. В., Осадчук Е. В. — № 99063404 ; заявл. 18.06.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. — 2 с.
Переглядів анотації: 63 Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2015-06-25
Як цитувати
[1]
В. Осадчук, О. Осадчук, і Я. Осадчук, РАДІОВИМІРЮВАЛЬНИЙ СЕНСОР ТИСКУ З ЧАСТОТНИМ ВИХОДОМ НА ОСНОВІ ДВОКОЛЕКТОРНОГО ТЕНЗОТРАНЗИСТОРА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 135-141, Чер 2015.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)