Аналітична залежність між параметрами конвеєра струму 2-го покоління та його y-параметрами

  • М. А. Філинюк Вінницький національний технічний університет
  • Л. Б. Ліщинська Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
  • Р. Ю. Чехместрук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: конвеєр струму, змішана квадратична матриця, y-параметри, метод плаваючого імітансу

Анотація

Запропонована методика визначення елементів змішаної квадратичної матриці конвеєра струму другого покоління за допомогою його y-параметрів. Подані аналітичні залежності між елементами матриці конвеєра струму та його y-параметрами. Обґрунтована методика вимірювання Y-парамет­рів. Проведені експериментальні дослідження.

Біографії авторів

М. А. Філинюк, Вінницький національний технічний університет
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури
Л. Б. Ліщинська, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
д-р техн. наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем
Р. Ю. Чехместрук, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури

Посилання

1. Smith K. The Current Conveyor — a new circuit building block / K. Smith, A. Sedra // IEEE Proc. — 1968. — Vol. 56,
Pp. 1368—1369.
2. Tripathi Nikhita, Design of an Amplifier through Second Generation Current Conveyor / N. Tripathi, N. Saxena, S. Soni //
International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT). — 2013. — Vol. 4, Issue 5. Pp. 1325—1330.
3. Dye Norman. Radio Frequency Transistors / Norman Dye, Helge Granberg. — Oxford. : Elsevier Science & Technology,
2010. — 320 с.
4. Ліщинська Л. Б. Удосконалений метод «плаваючого навантаження» вимірювання параметрів імітансної матри-
ці чотириполюсника / Л. Б. Ліщинська // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. — 2011. — Вип. 72.
— С. 153.
5. Wai-Kai Chen. Fundamentals of circuits and filters / Wai-Kai Cheh. — New York : CRC Press, 2009. — 918 p.
Переглядів анотації: 115 Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2015-03-26
Як цитувати
[1]
М. Філинюк, Л. Ліщинська, і Р. Чехместрук, Аналітична залежність між параметрами конвеєра струму 2-го покоління та його y-параметрами, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 143-150, Бер 2015.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)