Синтез блока керування для оптоелектронного процесора розпізнавання зображень

Автор(и)

  • Т. Б. Мартинюк Вінницький національний технічний університет
  • А. Г. Буда Вінницький національний технічний університет
  • С. П. Любич Вінницький національний технічний університет
  • А. О. Кирияченко Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

мікропрограмний пристрій керування, R-автомат, синтез мікропрограмного автомата

Анотація

Розглянуто особливості синтезу мікропрограмного пристрою керування (МПК) на базі R-автома­та. Виконано порівняльний аналіз двох варіантів реалізації МПК і виявлено переваги синтезу на R-авто­маті та відповідної функціональної реалізації МПК.

Біографії авторів

Т. Б. Мартинюк, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, доцент, професор кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

А. Г. Буда, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерного еколого-еко­номіч­ного моніторингу та інженерної графіки

С. П. Любич, Вінницький національний технічний університет

студент Інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

А. О. Кирияченко, Вінницький національний технічний університет

студент Інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Посилання

1. Техническое зрение роботов / [В. И. Мошкин и др.] ; под. общ. ред. Ю. Г. Якушенкова. — М. : Машиностроение,
1990. — 272 с.
2. Путятин Е. П. Обработка изображений в робототехнике / Е. П. Путятин, С. И. Аверин. — М. : Машиностроение,
1990. — 318 с.
3. Соловьев В. В. Логические проектирование цифровых систем на основе программируемых логических ИС. — М. :
Горячая линия-Телеком, 2008. — 376 с.
4. Соловьев В. В. Использование входных буферов ПЛИС в качестве элементов памяти конечных автоматов /
В. В. Соловьев, А. Климович // Chip news. — 2003. — № 2. — С. 24—28.
5. Лисенко Г. Л. Особливості реалізації в елементному базисі ПЛІС мікропрограмних R-автоматів / Г. Л. Лисенко,
Т. Б. Мартинюк, Н. В. Фофанова // Вісник ЖІТІ. Спецвипуск. — 2002. — С. 203—206.
6. Системы очувствления и адаптивные промышленные роботы / [В. Б. Брагин, Ю. Г. Войлов, Ю. Д. Жаботинский и
др.] — М. : Машиностроение, 1985. — 256 с.
7. Патент України 52678, МПК7 G06K9/58, G06K9/52. Пристрій для розпізнавання симетричності зображень об’єктів /
А. Г. Буда, Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко, В. І. Андрущенко, С. А. Буда ; ВНТУ. — № 99021033, заявл. 23.02.99;
опубл. 15.01.03, Бюл. № 1.
8. Мартинюк Т. Б. Особливості організації блока керування для системи розпізнавання двовимірних зображень /
Т. Б. Мартинюк, А. Г. Буда, Н. В. Фофанова // Наукові праці ВНТУ. — 2008. — № 3 — [Електронний ресурс] —
Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/article/view/1210.
9. Буда А. Г. Оптоелектронний процесор розпізнавання симетричних зображень об’єктів / А. Г. Буда, С. П. Любич,
М. В. Повидало // Інтелектуальні технології в системному програмуванні (ІТСП-2014); Третя всеукр. наук.-практ. конф.,
23—25 квітня 2014 р. : матер. конф. — Хмельницький, Гонта А. С., 2014 — С. 271—272. — ISBN 978-966-96686-7-7.
10. Фофанова Н. В. Багатофункціональний блок керування для оптичної системи розпізнавання зображень /
Н. В. Фофанова, А. Г. Буда, С. П. Любич // Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка ОДС-2012». Шоста
міжнар. наук.-техн. конф., 1—4 жовтня 2012 р. : тези доп. — Вінниця : вид-во ПП «ТД Едельвейс і К», 2012. — С. 52.
— ISBN 978-966-2462-79-1
11. Мартинюк Т. Б. Реалізація блока керування на R-автоматі в елементному базисі ПЛІС / Т. Б. Мартинюк,
Н. В. Фофанова, О. Л. Шеляков // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2002. — № 2. — С. 51—55.
— ISSN 1997–9266.
12. Баркалов А. А. Синтез микропрограммных устройств управления / А. А. Баркалов, А. В. Палагин. — К. : Наук.
думка, 1997. — 136 с.
13. Бузунов Ю. А. Микропрограммные автоматы на параллельно-последовательных структурах / Ю. А. Бузунов,
И. Г. Буренков, Н. Н. Шипилов // Управляющие системы и машины. — 1982. — № 2. — С. 26—29. — ISSN 0130 –5395.
14. Кирпичников В. М. Синтез микропрограммных автоматов по граф-схемам алгоритмов с малым числом услов-
ных вершин / В. М. Кирпичников, В. А. Скляров // Управляющие системы и машины. — 1978. — № 1. — С. 77—83.
— ISSN 0130–5395.
15. Кожемяко В. П. Синтез устройств управления на R-автомате / В. П. Кожемяко, Т. Б. Мартынюк, К. В. Кожемяко
// Управляющие системы и машины. — 1995. — № 1/2. — С. 22—25. — ISSN 0130–5395.
16. Мартинюк Т. Б. Два варіанти синтезу мiкропрограмних R-автоматів / Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко, Н. В. Фо-
фанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 1998. — № 4. — С. 44—48. — ISSN 1997–9266.
17. Мартинюк Т. Б. До оцінки складності комбінаційних схем R-автоматів / Т. Б. Мартинюк, К. В. Кожем’яко, А. В Ко-
жем’яко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 1997. — № 1. — С. 31—34. — ISSN 1997–9266.
18. Уэйкерни Дж. Проектирование цифровых устройств. Т. 2. — М. : Постмаркет, 2002. — 545 с.
19. Кожем’яко В. П. Порівняльний аналіз варіантів синтезу мікропрограмних автоматів / В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мар-
тинюк, Н. В. Фофанова, В. В. Дмитрук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2008. — № 4. — С. 47—52.
— ISSN 1997–9266.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 117

Як цитувати

[1]
Т. Б. Мартинюк, А. Г. Буда, С. П. Любич, і А. О. Кирияченко, «Синтез блока керування для оптоелектронного процесора розпізнавання зображень», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 76–83, Груд. 2014.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>