АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ДАВАЧА НА ОСНОВІ ДВОКАСКАДНОГО УПІN

Автор(и)

  • М. А. Філинюк Вінницький національний технічний університет
  • Л. Б. Ліщинська Вінницький національний технічний університет
  • Я. С. Ткачук Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

давач, узагальнений перетворювач імітансу, каскад, польовий транзистор, чутливість

Анотація

Проведено дослідження давачів на основі двокаскадних багатопараметричних УПІN, реалізованих на польових транзисторах. Показано, що використання двох каскадів розширює функціональні можливості давача та підвищує його чутливість в декілька разів.

Біографії авторів

М. А. Філинюк, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри проектування комп’ю-терної та телекомунікаційної апаратури

Л. Б. Ліщинська, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки

Я. С. Ткачук, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури

Посилання

1. Рабочий А. А. Повышение чувствительности преобразователей с датчиками, использующими резисторные и ёмкост-
ные сенсорные элементы / А. А. Рабочий // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. — Орел :
Госуниверситет — УНПК, 2012. — № 5. — С. 104—107. — ISSN: 2073-7408
2. Войцеховська О. В. Нелінійні властивості комбінованих транзисторних негатронів та пристроїв автоматики на їх
основі : дис. ... канд. тех. наук : 05.13.05 / Олена Валеріївна Войцеховська. — Вінниця, 2007. — 176 с.
3. Оптимізація параметрів давачів на основі узагальненого перетворювача імітансу / [Л. Б. Ліщинська, Я. С. Ткачук,
С. Є. Фурса, М. А. Філинюк] // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. пр. — К. : Інститут проблем моделю-
вання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, 2013. — № 68. — С. 18—26.
4. Ліщинська Л. Б. Інформаційні пристрої на основі багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу :
моногр. / Л. Б. Ліщинська. — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 219 с.
5. Маркушевич А. И. Комплексные числа и конформные отображения / А. И. Маркушевич. — М.: Наука, 1980. — 56 с.
6. Філинюк М. А. Основи негатроніки. Том ІІ. Прикладні аспекти негатроніка : моногр. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-
Вінниця, 2006. — 306 с.
7. Філинюк М. А. Методи і засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників : моногр. /
М. А. Філинюк, К. В. Огородник, Л. Б. Ліщинська. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. — 175 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 108

Як цитувати

[1]
М. А. Філинюк, Л. Б. Ліщинська, і Я. С. Ткачук, «АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ДАВАЧА НА ОСНОВІ ДВОКАСКАДНОГО УПІN», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 102–109, Серп. 2014.

Номер

Розділ

Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>