ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІРТУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ СЛУЖБИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ «ХНАДУ ТЕСА»

  • В. П. Волков Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • П. Б. Комов Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • О. Б. Комов Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • І. В. Грицук Донецький інститут залізничного транспорту
Ключові слова: автомобільний транспорт, віртуальне підприємство, інженерно-технічна служба, експлуатація рухомого складу

Анотація

Розглянуто особливості та наведено результати організації віртуального підприємства інженерно-технічної служби автомобільного транспорту «ХНАДУ ТЕСА». Запропоновано варіант переходу структури віртуального підприємства з автоматизованого в автоматичний режим функціонування.

Біографії авторів

В. П. Волков, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри «Технічна експлуатація і сервіс автомобілів»
П. Б. Комов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри «Технічна експлуатація і сервіс автомобілів»
О. Б. Комов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри «Технічна експлуатація і сервіс автомобілів»
І. В. Грицук, Донецький інститут залізничного транспорту
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри «Рухомий склад залізниць»

Посилання

1. Гольдштейн Г. Я. Стратегический инновационный менеджмент: тенденции, технологии, практика. [Электронный ре-
сурс] / Г. Я. Гольдштейн. — Таганрог : изд-во ТРТУ, 2002. — Режим доступа : http: http://www.aup.ru/books/m78/6_5.htm.
2. Нагорный Е. В. Методика проектирования виртуальных маршрутов при перевозке товаров народного потребления
в городах / Е. В. Нагорный, Д. А. Музылев, А. С. Черепаха // Вестник ХНАДУ. — 2012. — № 56. — С. 151—156.
3. Технічний регламент програмного продукту «Віртуальний механік «НАDI-12»» при реєстрації в ньому нового
транспортного засобу / В. П. Волков та ін. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47233 від 15.01.2013.
Заявка від 15.11.2012 № 47525.
4. Технічний регламент програмного продукту «Service Fuel Eco «NTU-HADI-12»» при реєстрації в ньому нового
транспортного засобу / О. К. Грищук та ін. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48063 від
26.02.2013. Заявка від 26.12.2012 № 48279.
5. Волков В. П. Забезпечення можливостей сучасних ITS щодо виконання технічного контролю параметрів енергосило-
вого агрегату транспортного засобу / [В. П. Волков та ін.] // Зб. наук. праць ДонІЗТ УктДАЗТ. — Донецьк : ДонІЗТ, 2013. —
№ 34. — С. 163—172.
6. Волков В. П. Організація технічної експлуатації автомобілів в умовах формування інтелектуальних транспортних
систем / [В. П. Волков та ін.] // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Серія : Автомобіле-
та тракторобудування. — Х. : НТУ «ХПІ». — 2013. — № 29 (1002). — С. 138—144.
Переглядів анотації: 61 Завантажень PDF: 120
Як цитувати
[1]
В. Волков, П. Комов, О. Комов, і І. Грицук, ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІРТУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ СЛУЖБИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ‘ХНАДУ ТЕСА’, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 91-96, 1.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.