ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОНОІМПУЛЬСНОГО МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ КУТА МІСЦЯ МАЛОВИСОТНОЇ ЦІЛІ В РЛС ІЗ ДЗЕРКАЛЬНИМИ АНТЕНАМИ

  • О. В. Онищук Вінницький національний технічний університет
  • В. П. Долгушин Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Є. С. Ленков Національний авіаційний університет
  • В. М. Лоза Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: радіолокаційна станція, маловисотна ціль, діаграма направленості

Анотація

Оцінено теоретична можливість застосування моноімпульсного методу вимірювання кута місця маловисотної цілі в РЛС із дзеркальними антенами для отримання необхідної точності вимірювання кута місця (і, отже , висоти) цілі в діапазоні «надмалих» кутів. 

Біографії авторів

О. В. Онищук, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент кафедри телекомунікаційних систем та телебачення
В. П. Долгушин, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
канд. техн. наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дос­лідного центру
Є. С. Ленков, Національний авіаційний університет
канд. техн. наук, заступник начальника авіаційного центру ЕК
В. М. Лоза, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
канд. техн. наук, науковий співробітник науково-дослідного центру

Посилання

1. Родс Д. Введение в моноимиульсную радиолокацию : пер. с англ. / Д. Родс ; под ред. Л. Д. Бахраха. — М. : Сов.
Радио, 1960. — 364 с.
2. Ширман Я. Д. Теоретические основы радиолокации / Я. Д. Ширман. — М. : Сов. Радио, 1970. — 560 с.
3. Шифрин Я. С. Вопросы статистической теории антенн / Я. С. Шифрин. — М. : Сов. Радио, 1970. — 248 с.
4. Сколник М. Справочник по радиолокации : в 4 т. ; пер. с англ. / М. Сколник. — М. : Сов. Радио, 1976. — Т. 1. —
456 с.
Переглядів анотації: 35 Завантажень PDF: 23
Як цитувати
[1]
О. Онищук, В. Долгушин, Є. Ленков, і В. Лоза, ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОНОІМПУЛЬСНОГО МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ КУТА МІСЦЯ МАЛОВИСОТНОЇ ЦІЛІ В РЛС ІЗ ДЗЕРКАЛЬНИМИ АНТЕНАМИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 107-113, 1.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.