ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗРОСТАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ НІЗДРЮВАТИХ БЕТОНІВ У БУДІВНИЦТВІ ЖИТЛА В УКРАЇНІ

  • Т. В. Сердюк Вінницький національний технічний університет
  • Б. І. Августович Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: ніздрюватий бетон, газобетон

Анотація

Розглянуто результати статистичних досліджень будівництва житла в Україні в контексті вироб-ництва енергоефективного ніздрюватого бетону. Обґрунтовано економічну ефективність виробництва поризованих бетонів з використанням техногенних і природних мінеральних продуктів.

Біографії авторів

Т. В. Сердюк, Вінницький національний технічний університет
канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту будівництва та цивільної обо-рони
Б. І. Августович, Вінницький національний технічний університет
магістр, інженер кафедри менеджменту будівництва та цивільної оборони

Посилання

1. Сердюк Т. В. СРО як інституційний чинник зменшення трансакційних витрат у житловому будівництві / Форму-
вання ринковиx відносин в Україні : зб. наук. праць НДЕІ. Вип.12 (139) / Наук. ред. І. Г. Манцуров. — К., 2012. —
С. 102—107.
2. Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : ukrstat.gov.ua.
3. Федеральная служба государственной статистики РФ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : www.gks.ru.
4. Официальный сайт Национального статистичного комитета Республики Беларусь [Електронний ресурс]. — Режим
доступа : http://www.belstat.gov.by.
5. Официальный сайт Агентства Республики Казахстан по статистике [Електронний ресурс]. — Режим доступа :
http://www.stat.kz.
6. Сердюк Т. В. Порівняльні показники житлового будівництва в деяких країнах СНД / Формування ринковиx відно-
син в Україні : зб. наук. праць. НДЕІ Вип. 6 (121) / Наук. ред. І. Г. Манцуров. — К., 2011. — С. 132—143.
7. Ухова Т. А. Ячеистый бетон — эффективный материал для однослойных ограждающих конструкций жилых зда-
ний / Т. А. Ухова, Л. А. Тарасова // Строительные материалы. — TECHNOLOGY. — 2003. — № 11. — С. 19—20.
8. Вылегжанин В. П. О толщине наружных стен для жилых зданий из ячеистого бетона / В. П. Вылегжанин,
В. А. Пинске // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. — 2007. — Вип. 24. — С. 101—106.
9. Батяновский Э. И. Производство ячеистобетонных изделий автоклавного твердения : пос. / Э. И. Батяновский,
Н. М. Голубев, Н. Н. Сажнев. — Минск : Стринко, 2009. — 128 с.
10. Червяков Ю. М. Ніздрюватий бетон — ефективний стіновий матеріал / Ю. М. Червяков // Строительные мате-
риалы и изделия. — 2008. — № 6(52). — С. 35—36.
11. Сажнев Н. П. Опыт производства и применения ячеистобетонных изделий автоклавного твердения в Республике Бела-
русь / Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения : матер. 7-й междунар. НПК. — С. 5—16.
12. Соколовський Л. В. Науково-технічні проблеми виробництва і застосування ніздрюватого бетону // Будівельні
матеріали та вироби. — 2002. — № 3— С. 14—16.
Переглядів анотації: 31 Завантажень PDF: 14
Як цитувати
[1]
Т. Сердюк і Б. Августович, ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗРОСТАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ НІЗДРЮВАТИХ БЕТОНІВ У БУДІВНИЦТВІ ЖИТЛА В УКРАЇНІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 45-50, 1.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.