ВПЛИВ ЕНЕРГО-ЕКОЛОГІЧНИХ СКЛАДОВИХ НА БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА І ВИРОБНИЦТВО СТІНОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Автор(и)

  • Т. В. Сердюк Вінницький національний технічний університет
  • С. Ю. Франішина Вінницький національний технічний університет
  • В. Р. Сердюк Вінницький національний технічний університет
  • Д. Г. Рудченко ТОВ «Аерок»

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-156-3-7-17

Ключові слова:

житлове будівництво, забезпечення населення житлом, екологія, енергоефективність, стінові матеріали, автоклавний газобетон

Анотація

Метою статті є дослідження сучасного стану житлового будівництва, забезпечення населення житлом в нових енерго-екологічних умовах будівництва та виробництва стінових енергоефективних матеріалів. Подано динаміку загальних та відносних обсягів будівництва житла. Показано значне відставання України від сусідніх країн у відносних обсягах будівництва житла. Проведено аналіз зростання забезпечення населення житлом за рахунок відносних обсягів будівництва житла та скорочення чисельності населення. Зазначено, що зменшення енергоспоживання в будівельному секторі пов’язане з необхідністю термомодернізації існуючого застарілого житлового фонду, побудованого в 70—80 роки минулого століття і будівництвом нового житла з використанням сучасних стінових матеріалів. Показано, що зменшення використання викопного палива забезпечує скорочення викидів парникових газів. Проведено порівняльний аналіз викидів вуглекислого газу в Україні та європейських країнах. Екологічний податок на викиди вуглекислого газу розглядається, як інструмент економного використання енергетичних ресурсів. Розглянуті сучасні тенденції виробництва автоклавного газобетону, питома доля якого в структурі стінових матеріалів зросла до 53 %. Наведені порівняльні показники фізико-механічних властивості стінових матеріалів. Показана актуальність узгодження законодавства України зі стандартами ЄС. Сформульовані основні напрямки перспектив зростання виробництва автоклавного газобетону марки D300 для будівництва будинків, наближених до нульового споживання теплової енергії.

Біографії авторів

Т. В. Сердюк, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

С. Ю. Франішина, Вінницький національний технічний університет

інженер кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

В. Р. Сердюк, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Д. Г. Рудченко , ТОВ «Аерок»

канд. техн. наук, генеральний директор

Посилання

В. М. Новіков, «Удосконалення фінансування житлового будівництва,» Демографія та соціальна економіка, № 3, с. 86-99, 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse .

Департамент обстежень домогосподарств Держстату, «Статистика будівництва житла 2020. Соціально-демо графічні характеристики домогосподарств України у 2020 році,» відп. за вип. І. І. Осипова, Статистичний збірник. Київ, 2020, с. 30.

Т. В. Сердюк, і С. Ю. Франішина, «Комерційна привабливість та державна підтримка інвестицій в енергозбереження: вітчизняний досвід,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 46-51, 2011.

Т. В. Сердюк, і С. Ю. Франишина, «Організаційно-функціональні засади діяльності регіональних фондів енергозбереження,» Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету, вип. 25, ч. 2, с. 119-123, 2010.

А. В. Фощ, «Термомодернізація будівель — ресурс енергозбереження в будівництві,» Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, вип. № 65, с. 137-141, 2016.

Е. Ю. Бондаренко, Л. В. Иваненко, «Зарубежный опыт организации малоэтажного строительства,». Основы экономики, управления и права, № 2 (8), с. 43-53, 2013.

Про системи оцінки та виміру «Зеленої економіки». [Електронний ресурс]. Режим доступу https://ecolog-ua.com/news/pro-systemy-ocinky-ta-vymiru-zelenoyi-ekonomiky .

В. М. Горин, «Применение керамзитобетона в строительстве – путь к энерго- и ресурсоэффективности, безопасности зданий и сооруений,» Строительные материалы, № 8, с. 8-10, 2010.

В. П. Вылегжанин, и В. А. Пинскер, «Автоклавный газобетон для строительства экономичного и экологичного жилья» Журнал Строительные материалы. № 8, с. 8-11, 2009.

В. Р. Сердюк, і Д. Г. Рудченко, «Шляхи зменшення енергетичної та екологічної складової у виробництві автоклавного газобетону,» Вісник Вінницького політехнічного інституту № 2, с. 20-26, 2020.

«Рынок автоклавного аэрированного бетона (AAC),» Research And Markets.com . [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.researchandmarkets.com/r/6fmucz .

Т. А. Ухова, и Л. И. Тарасова, «Ячеистый бетон — эффективный материал для однослойных ограждающих конструкций жилых зданий,» Строительные материалы, TECHOLOGY, № 11, с. 19-20, 2003.

В. В. Коровкевич, и др. Малоэтажные дома из ячеистых бетонов. Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации. Ленинград: ЛенЗНИИЭП, 1989, 284 с.

Клаус Бонеманн, «WEHRHAHN в странах СНГ и Балтии: более 35 заводов за десять лет,» Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, № 8, с. 41-43, 2014.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 278

Опубліковано

2021-06-29

Як цитувати

[1]
Т. В. Сердюк, С. Ю. Франішина, В. Р. Сердюк, і Д. Г. Рудченко, «ВПЛИВ ЕНЕРГО-ЕКОЛОГІЧНИХ СКЛАДОВИХ НА БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА І ВИРОБНИЦТВО СТІНОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 7–17, Черв. 2021.

Номер

Розділ

Будівництво

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>