ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОБЕТОННИХ ЗОВНІШНІХ СТІН МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ

  • В. Р. Сердюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: малоповерхове житло, газобетон, експлуатаційні властивості, енергетична ефективність, теплопровідність

Анотація

Досліджено стан та структуру будівництва малоповерхового житла. Показано, що в Україні, за аналогією з розвиненими країнами світу, зростає питома вага малоповерхового житла. Представлена динаміка виробництва газобетону, як сучасного енергоефективного стінового матеріалу. Розкриті основні тенденції удосконалення якості та покращення експлуатаційних характеристик автоклавного газобетону. Показані сучасні підходи оцінки теплопровідності газобетонних виробів в залежності від його вологості.

Подані дані щодо вдосконалення нормативної бази будівництва. Здійснено оцінку теплотехнічних особливостей енергоефективних зовнішніх газобетонних стін малоповерхових будівель. Розкриті основні причини негативних наслідків використання газобетону в огороджувальних конструкціях будинків. Зазначено основні технологічні особливості зберігання газобетону, процесу будівництва та його експлуатації в стінових конструкціях, особливо в перші роки експлуатації будівлі. Подано класифікацію та основні фізико-механічні показники газобетону за видами та умовами тверднення.

Показано, що рівнозважена вологість стіни досягається впродовж 2—3-х років його експлуатації. Проаналізовані сучасні підходи прогнозування та емпіричні закономірності теплопровідності газобетону в залежності від його вологості. Визначені основні підходи та рекомендації до забезпечення ефективності використання газобетону в огороджувальних конструкціях малоповерхового житла.

Біографія автора

В. Р. Сердюк, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри будівництва міського господарства та архітектури

Посилання

Житлове будівництво в Україні у 2012—2017 роках. Статистичний збірник. Київ, 2018.

В. Р. Сердюк, «Тенденції виробництва керамзиту та використання керамзитобетону в сучасному будівництві,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, c. 14-22, 2018.

Г. Д. Рябико, В. М. Лях, и А. Ю. Дмитренко, «Теплоэффективные стены малоэтажных жилых зданий,» Строительство и архитектура, № 5, c. 25-27, 2004.

В. Р. Сердюк, Д. Г. Рудченко, та Б. І. Августович, «Особливості конструкції стіни з використанням ніздрюватих бетонів,» Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, № 1, c. 33-38, 2015.

В. Г. Гагарин, П. П. Пастушков, и Н. А. Реутова, «К вопросу о назначении расчетной влажности строительных материалов по изотерме сорбции,» Строительство и реконструкция, № 4 (60), c. 152-155, 2015.

А. И. Иванцов, и В. Н. Куприянов, «Режим эксплуатации многослойных стеновых ограждающих конструкций, как основа прогнозирования их срока службы,» Известия КГАСУ, № 3 (29), c. 32-40, 2014.

А. С. Петров, и В. Н. Куприянов, «Переменное значение паропроницаемости материалов в условиях эксплуатации и его влияние на прогнозирование влажностного состояния ограждающих конструкций,» Строительные науки, № 6 (738), c. 97-105, 2016.

Н. И. Ватин, А. С. Горшков, и А. В. Глумов, «Влияние физико-технических и геометрических характеристик штукатурных покрытий на влажностный режим однородных стен из газобетонных блоков,» Инженерно-строительный журнал, № 1, 2011.

М. И. Низовцев, В. И. Терехов, и В. В. Яковлев, «Tеплопроводность газобетона повышенной влажности,» Известия вузов. Строительство, № 9, c. 36-38, 2004.

М. И. Низовцев, А. Н. Стерлягов, и В. И. Терехов, «Влияние градиента температуры на влагоперенос в пористых материалах,» Ползуновский вестник, № 3/1, c. 17-21, 2012.

Г. И. Гринфельд, С. А. Морозов, и И. А. Согомонян, «Влажностное состояние современных конструкций из автоклавного газобетона,» Инженерно-строительный журнал, № 2, с. 33-38, 2011.

Г. И. Гринфельд, и П. Д. Куптараева, «Кладка из автоклавного газобетона с наружным утеплением. Особенности влажностного режима в начальный период эксплуатации,» Инженерно-строительный журнал, № 8, с. 41-50, 2011.

А. Б. Крутилин, Ю. А. Рыхленок, и В. В. Лешкевич, «Теплофизические характеристики автоклавных ячеистых бетонов низких плотностей и их влияние на долговечность наружных стен зданий,» Инженерно-строительный журнал, № 2, c. 46-55, 2015.

Z. Suchorab, D Barnat-Hunek, and H. Sobczuk, “Influence of moisture on heat conductivity coefficient of aerated concrete,” Ecological Chemistry and Engineering. S, vol. 18, № 1, pp. 111-120, 2011.

А. Б. Крутилин, Ю. А. Рыхленок, и В. В. Лешкевич, «Теплофизические характеристики автоклавных ячеистых бетонов низких плотностей и их влияние на долговечность наружных стен зданий,» Инженерно-строительный журнал, № 2, c. 46-55. 2015.

И. Я. Киселев, «Метод расчета равновесной сорбционной влажности строительных материалов,» Вестник МГСУ, № 3, c. 92-98, 2011.

В. Н. Куприянов, А. М. Юзмухаметов, и И. Ш. Сафин, «Влияние влаги на теплопроводность стеновых материалов. Состояние вопроса,» Известия КГАСУ, Строительные конструкции, здания и сооружения, № 1 (39), с. 102-110, 2017.

Б. М. Румянцев, А. Д. Жуков, та Т. Ю. Смирнова, «Теплопровідність високопористих матеріалів,» Вісник МГСУ. № 3, с. 108-114, 2012.

О. Ю. Лобанов, та В. А. Свідерський, «Вплив модифікації газобетону на його фізичні та механічні властивості,» Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2/11 (68), с. 34-39, 2014.

Переглядів анотації: 45 Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
[1]
В. Сердюк, ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОБЕТОННИХ ЗОВНІШНІХ СТІН МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 14-20, Жов 2019.
Номер
Розділ
Будівництво

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)