АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

  • В. Р. Сердюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат регіону, інвестиційна привабливість

Анотація

Досліджено стан залучення інвестицій в економіку України, наведені порівняльні показники накопиченої динаміки реального ВВП країн СНД за 20 років. Проведений порівняльний аналіз залучення інвестицій в економіку Вінницької області та їх кореляція з рейтингами привабливості регіонів України, аргументовано пропозиції пріоритетних напрямків залучення інвестицій у Вінницьку область з урахуванням особливостей регіону.

Біографія автора

В. Р. Сердюк, Вінницький національний технічний університет
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту будівництва та цивільного захисту

Посилання

1. Гойко А. Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації / А. Ф. Гойко. — К. :
ВІРА-Р, 1999. — 320 с.
2. Сердюк Т. В. Доступність житла для населення України в контексті існуючої пільгової політики / Т. В. Сердюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. — Київ : НДЕІ,. 2013. — Вип. 4 (143). — С. 237—242.
3. Євтушенко Г. І. Іноземне інвестування в Україні / Г. І. Євтушенко, Т. А. Левківський. // Сучасний стан та перспе-ктиви : наук.-стат. зб. наук. праць Національного університету державної податкової служби України. — 2012. — № 1. — С. 13.
4. Статистична інформація [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Європейського Банку Реконструкції та Розвитку — Режим доступу : http://www.ebrd.com .
5. Офіційний сайт державної служби статистики [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Офіційний сайт Проекту Doing business [Електронний ресурс]. — Режим доступу: — http://russian.doingbusiness.org.
7. Коваленко С. О. Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення / С. О. Коваленко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2012. — № 38. — С. 366—368.
8. Некоторые тенденции экономического развития государств-участников Содружества Независимых Государств в 2004—2014 годах. — М. : 2014. — С. 11.
9 Гаржаненко Ю. А. Аналіз імпорту риби та морепродуктів в Україну // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені Іжицького. — 2014. — Т. 16, № 2 (59). — Ч. 2. — С. 275—280.
10. Нежиборець В. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні / В. Нежиборець // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. — 2009. — № 10.
11. Індустріальні парки — крок до покращення інвестиційного клімату [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrproject.gov.ua/node/25.
12. Антипов І. В. Інноваційний розвиток національної економіки в контексті створення інноваційних інфраструктур в освітній галузі / І. В. Антипов // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. — 2010. — Вип. 148. — С. 1—8.
13. Продіус О. І. Інноваційний розвиток промисловості: реалії та перспективи / О. І. Продіус // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — T. 1, № 1. — С. 106—109.
Переглядів анотації: 137 Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2016-03-16
Як цитувати
[1]
В. Сердюк, АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ), Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 49-57, Бер 2016.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)