НАПРЯМКИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Автор(и)

  • В. Р. Сердюк Вінницький національний технічний університет
  • С. Ю. Франишина Вінницький національний технічний університет
  • Н. О. Дишкант Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

диверсифікація енергоносіїв, сучасний ринок скрапленого природного газу

Анотація

На основі загальносвітових тенденцій досліджено основні передумови розвитку вітчизняного ринку скрапленого природного газу з метою диверсифікації внутрішнього забезпечення енергетичними ресурсами. Проаналізований сучасний стан спотового ринку природного газу, наведені пропозиції та підходи диверсифікації джерел енергозабезпечення, у тому числі шляхом розбудови мережі сучасних енергогенерувальних об’єктів та терміналів з метою підвищення енергетичної безпеки країни.

Біографії авторів

В. Р. Сердюк, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інженерних систем в будівництві

С. Ю. Франишина, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри інженерних систем в будівництві

Н. О. Дишкант, Вінницький національний технічний університет

студентка факультету будівництва, теплоенергетики й газопостачання

Посилання

1. Мінекономрозвитку склало прогноз подорожчання «комуналки». [Електронний ресурс] // Укрмедіа. — Режим дос-тупу: https://ukr.media/ukrain/260409/ . — Назва з екрану.
2. Перспективи енергозабезпечення України в контексті світових тенденцій : монографія [Електронний ресурс] / [Земляний Н. Г., Дорошкевич А. З., Ряузова Т. В. та ін. ; за заг. ред А. І. Шевцова. — Режим доступу : http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/energy_02_2009.pdf .
3. Сердюк В. Р. Роль та місце газової складової в енергетичному забезпеченні економіки України / В. Р. Сердюк,
С. Ю. Франишина // Торгівля і ринок України : зб. наук. праць. — Донецьк : Дон НУЕТ, 2008. — Т. 1, Вип. 26. — С. 143—150.
4. Обсяги видобутку природного газу в Україні. [Електронний ресурс] // Сайт Нафтогаз України. — Режим доступу : http://www.naftogaz.com . — Назва з екрану.
5. Дві третини газу в Україну надходить з ЄС, і лише третина — з Росії. [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. — Режим доступу : http://dt.ua/ECONOMICS/dvi-tretini-gazu-v-ukrayinu-nadhodit-z-yes-i-lishe-tretina-z-rosiyi-189777_.html .
6. ДСТУ 4047-2001. Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови. — Київ : Держстандарт України, 2001. — 13 с.
7. Ринок нафти та нафтопродуктів України. [Електронний ресурс] // Сайт Нафтогаз України. — Режим доступу: http://www.naftogaz.com . — Назва з екрану.
8. Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти. Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного комітету статистики України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua .
9. Ашпина О. А. Еще один шанс. Газ — не энергоноситель, а ценное химическое сырье. Газохимия [Электронный ресурс] // The Chemical Journal. — 2009. — С. 26. — Режим доступа: http://tcj.ru/wp-content/uploads/2013/12/2009_6-7_26-31.pdf
10. Фейгин В. И. Условия и перспективы развития нефтегазохимии в Российской Федерации : аналитический доклад ИНСОР при участии ИЭФ. Декабрь 2010 г. URL. [Электронный ресурс] / В. И. Фейгин. — Режим доступа: http://www.insor-russia.ru/files/Oil_gas.pdf .
11. Кириллов Н. Г. Сжиженный природный газ: анализ мирового ринка и перспективы отечественного производства. Аналитика / Н. Г. Кирилов, А. Н. Лазарев, Ю. Н. Яригин. [Электронный ресурс] // Сайт журнала Газохимия. — Режим доступа: www.gazonimiya.ru .
12. Бармин И. В. Сжиженный природный газ вчера, сегодня и завтра / И. В. Бармин, И. Д. Кунис ; под ред. А. М. Архарова. — М. : изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. — 256 с.
13. Серов М. А. США расширят экспортный коридор [Электронный ресурс] / М. А. Серов // Комерсант. — 2013. —— Режим доступу: http://www.kommersant.ru/doc/2120823 .
14. Пономарева Л. Угроза для «Газпрома» из-за океана. Конкуренция среди производителей СПГ растет / Л. Поно-марева // Oil and Gas Eurasia. — 2013. — С. 4.
15. Федорова Е. Б. Современное состояние и развитие мировой индустрии сжиженного природного газа: технологии и оборудование / Е. Б. Федорова. — М. : РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. — 2011. — 159 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 185

Опубліковано

2017-05-31

Як цитувати

[1]
В. Р. Сердюк, С. Ю. Франишина, і Н. О. Дишкант, «НАПРЯМКИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 32–38, Трав. 2017.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>