ЕКОНОМІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЧЕРЕЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЦТВА НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ

  • В. Р. Сердюк Вінницький національний технічний університет
  • Б. І. Августович Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: ніздрюватий бетон, газобетон ніздрюватий бетон, газобетон неавтоклавного тверднення

Анотація

Розглянуто проблеми енергозбереження в будівельній галузі в контексті вдосконалення нормативної бази виробництва ніздрюватих бетонів, як ефективного конструкційно-теплоізоляційного стінового матеріалу.

Біографії авторів

В. Р. Сердюк, Вінницький національний технічний університет
д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту будівництва та цивільної оборони
Б. І. Августович, Вінницький національний технічний університет
аспірант, інженер кафедри менеджменту будівництва та цивільної оборони

Посилання

1. Воробьев Х. С. Проблемы производства и применения изделий из ячеистого бетона в строительстве / Х. С. Во-
робьев // Строительные материалы. — 2002. — № 2. — С. 7—11.
2. Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.stat.gov.ua.
3. Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения : матер. 7-й МНК, Брест, Малорита,
22—24 мая 2012 г. / редкол. Н. П. Сажнев (отв. ред.) и др. — Мн.: Стринко, 2012. — 120 с.
4. Рудченко Д. Г. Снижение плотности газобетона автоклавного твердения как резерв экономии энергетических ре-
сурсов / Д. Г. Рудченко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. — 2011. — № 22.
— С. 137—145. НУВГП. м. Рівне.
5. Сердюк В. Р. Сырьевая база для производства ячеистых бетонов / В. Р. Сердюк // Будівельні матеріали, вироби та
санітарна техніка : наук техн. збірник. — 2009. — Вип. 31. — С. 110—115.
6. Штрототте О., Кларе М., Иванов А. К. Производство минерального теплоизоляционного строительного материала
низкой плотности / Оливер Штрототте, Матиас Кларе, А. К. Иванов // Современный автоклавный газобетон : матер.
НПК. — Краснодар : май 2013 г. — С. 140—146.
7. Применение автоклавного газозолобетона в современном строительстве : сб. докл. III науч.-практ. семинара. 02
декабря 2010 г. / под общ. ред. Ф. Л. Капустина. — Екатеринбург : УрФУ, 2010. 71 с.
8. Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона СН 277-80 / Государственный комитет СССР по делам
строительства. — М., 1980. — 44 c.
9. Сердюк В. Р. Совершенствование нормативной базы производства ячеистых бетонов / В. Р. Сердюк // Строитель-
ные материалы и изделия. — 2013. — № 4. — С. 56—59.
Переглядів анотації: 50 Завантажень PDF: 8
Як цитувати
[1]
В. Сердюк і Б. Августович, ЕКОНОМІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЧЕРЕЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЦТВА НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 59-64, 1.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)