АНАЛІЗ ВПЛИВУ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НА ПАРАМЕТРИЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СИНХРОННИХ ВИКОНАВЧИХ ДВИГУНІВ МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНОГО ЗБУДЖЕННЯ

  • В. І. Мороз Національний університет «Львівська політехніка»
  • І. Ф. Снітков Національний університет «Львівська політехніка»
  • Б. М. Харчишин Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: безконтактні двигуни постійного струму, мікроконтролерне керування, синхронні двигуни з постійними магнітами

Анотація

Проведено аналіз впливу шеститочкової комутації в безконтактних двигунах постійного струму на основі синхронних двигунів з постійними магнітами на відхилення їх параметрів від оптимальних, які досягнуті параметричним проектуванням. Показано, що в режимі безконтактного двигуна постійного струму відхилення проектованих параметрів від розрахункових є незначними.

Біографії авторів

В. І. Мороз, Національний університет «Львівська політехніка»

д-р техн. наук, професор, професор кафедри
теризованих електромеханічних систем

І. Ф. Снітков, Національний університет «Львівська політехніка»
с. н. с., в. о. завідувача лабораторії НДЛ-68 СКБ електромеханічних систем
Б. М. Харчишин, Національний університет «Львівська політехніка»
канд. техн. наук, с. н. с., пров. науковий співробітник НДЛ-68, в. о. директора СКБ електромеханічних систем; доцент кафедри електричних машини і апаратів

Посилання

1. Снітков І. Ф. Особливості параметричного проектування синхронних виконавчих двигунів магнітоелектричного збудження (Частина 1. Теоретичні засади параметричного проектування синхронних виконавчих двигунів) / І. Ф. Снітков, В. І. Черніков, В. Д. Завгородній // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — № 403. — 2000. — С. 157—161.
2. Мороз В. Трифазний двигун з постійними магнітами як об’єкт керування / В. І. Мороз, І. Ф. Снітков // Електротех-нічні та комп’ютерні системи : за матеріалами XVIII Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми автомати-зованого електропривода. Теорія й практика — 2011». — 2011. — № 03 (79). — К. : Техніка, 2011 [науково-технічний журнал]. — С. 280—281.
3. Мороз В. Мікроконтролерне керування безконтактним двигуном постійного струму як метод реалізації оптималь-ного використання конструктивних матеріалів / В. І. Мороз, І. Ф. Снітков, Б. М. Харчишин // Вісник Вінницького полі-технічного інституту. — 2012. — № 1. — С. 89—92.
Переглядів анотації: 30 Завантажень PDF: 8
Як цитувати
[1]
В. Мороз, І. Снітков, і Б. Харчишин, АНАЛІЗ ВПЛИВУ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НА ПАРАМЕТРИЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СИНХРОННИХ ВИКОНАВЧИХ ДВИГУНІВ МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНОГО ЗБУДЖЕННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 66-69, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.