СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ПЛАВЛЕННЯ В ДУГОВИХ ПЕЧАХ ЗА КОМПЛЕКСНИМ КРИТЕРІЄМ ПРОДУКТИВНОСТІ

  • О. Ю. Лозинський Національний університет «Львівська політехніка»
  • Я. С. Паранчук Національний університет «Львівська політехніка»
  • В. І. Мороз Національний університет «Львівська політехніка»
  • Р. Я. Паранчук Національний університет «Львівська політехніка»
  • І. А. Андріяс Запорізький національний технічний університет
  • О. М. Нечай Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного
Ключові слова: дугова сталеплавильна піч, оптимізація, нечіткий регулятор, критерій, синтез, адаптація, продуктивність

Анотація

Запропоновано ієрархічну структуру системи оптимального керування режимами плавлення в дугових сталеплавильних печах за комплексним критерієм продуктивності та модель адаптації такого керування на основі системи нечіткого виводу.

Біографії авторів

О. Ю. Лозинський, Національний університет «Львівська політехніка»
завідувач кафедри
Я. С. Паранчук, Національний університет «Львівська політехніка»
професор
В. І. Мороз, Національний університет «Львівська політехніка»
доцент
Р. Я. Паранчук, Національний університет «Львівська політехніка»
молодший науковий співробітник
І. А. Андріяс, Запорізький національний технічний університет
доцент
О. М. Нечай, Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного
доцент

Посилання

1. Нейромережева система адаптивного оптимального керування потужністю дуг дугової сталеплавильної печі /
О. Ю. Лозинський, А. О. Лозинський, Р. Я. Паранчук, Я. С. Паранчук // Вестник НТУ ХПИ. «Проблемы автоматизиро-ванного электропривода. Теория та практика». — Харків : НТУ ХПІ. — 2010. — С. 583—586.
2. Система оптимального керування технологічним процесом в дугових сталеплавильних печах / О. Ю. Лозинський, А. О. Лозинський, Р. Я. Паранчук [та ін.] // Науково-практичний журнал «Новини науки Придніпров’я». — Дніпропетровськ : Днепр-VAL. — 2008. — № 3—4. — С. 95—98.
3. Паранчук Р. Я. Система багатокритеріальної адаптивної оптимізації електротехнологічної ефек¬тивності плавлення сталей в дугових сталеплавильних печах на основі принципів нечіткого керування / Р. Я. Паранчук // Экология и про-мышленность. — 2010. — № 3(24). — С. 79—84.
Переглядів анотації: 103 Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. Ю. Лозинський, Я. С. Паранчук, В. І. Мороз, Р. Я. Паранчук, І. А. Андріяс, і О. М. Нечай, СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ПЛАВЛЕННЯ В ДУГОВИХ ПЕЧАХ ЗА КОМПЛЕКСНИМ КРИТЕРІЄМ ПРОДУКТИВНОСТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 119-123, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.