БАГАТОРОЗРЯДНІ АЦП СЛІДКУВАЛЬНОГО ТИПУ З ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ, ЩО САМОКАЛІБРУЮТЬСЯ

  • О. Д. Азаров Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Дудник Вінницький національний технічний університет
  • Л. В. Крупельницький Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано підходи щодо структурно-функціональної організації та проектування аналогової й цифрової частин багаторозрядних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самока-лібруються. Запропоновано підхід щодо побудови ЦАП із ваговою надлишковістю на основі декількох ЦАП класичної двійкової системи числення. Оцінено характеристики макетного зразка багаторозря-дного АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібрується. Доведено, що за-стосування самокалібрування в такому АЦП дає змогу забезпечити похибку перетворення пристрою на рівні одиниць молодших розрядів.

Біографії авторів

О. Д. Азаров, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри обчислювальної техніки
О. В. Дудник, Вінницький національний технічний університет
аспірант, кафедра обчислювальної техніки
Л. В. Крупельницький, Вінницький національний технічний університет
доцент, кафедра обчислювальної техніки

Посилання

1. Уолт Кестер. Аналого-цифровое преобразование / Уолт Кестер ; пер. с англ. Е. Б. Володина. — М. : Техносфера, 2007. — 1019 c.
2. Азаров О. Д. Статичні похибки генераторів компенсувального сигналу для АЦП слідкувального типу із ваговою надлишковістю / О. Д. Азаров, О. В. Дудник // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2012. — № 1(23). — С. 5—15.
3. DAC7731: 16-Bit, Single Channel, Digital-to-Analog Converter W/ Internal +10V Reference and Serial I/F [Електронний ресурс] / Texas Instruments (офіційний сайт). — Режим доступу : http://www.ti.com/product/dac7731.
4. DAC7664: Digital to Analog Converter, Quad, 16 Bit, 12uS Settling Time, +/- 1 LSB DNL [Електронний ресурс] / Texas Instruments (офіційний сайт). — Режим доступу : http://www.ti.com/product/dac7664.
5. AD8468: 16-Bit, fast comparator fabricated on XFCB2.0 [Електронний ресурс] / Analog Devices (офіційний сайт). — Режим доступу : http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8468.pdf.
6. Грушвицкий Р. И. Проектирование систем на микросхемах программируемой логики / Р. И. Грушвицкий,
А. Х. Мурсаев, Е. П. Угрюмов. — СПб. : БХВ-Петербург, 2002. — 608 с.
7. Азаров О. Д. Основи теорії аналого-цифрового перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення : моног. / О. Д. Азаров. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. — 260 с.
8. Азаров О. Д. Генератори компенсувального сигналу для АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються / О. Д. Азаров, О. В. Дудник // Вісник вінницького політехнічного інституту. — 2011 — № 6. —
С. 202—210. — ISSN 1997-9266.
9. Методи цифрового калібрування відмовостійких ЦАП із ваговою надлишковістю / [О. Д. Азаров, О. В. Кадук, О. В. Дудник, А. В. Росощук] // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2011 — № 1. — С. 4—14.
10. Азаров О. Д. Метод лінеаризації характеристики перетворення АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю / О. Д. Азаров, О. В. Дудник, Д. О. Кириленко // Проблеми інформатизації та управління : зб. наук. пр. — 2011. —
№ 1. — С. 5—15.
11. Азаров О. Д. Методи побудови ЦАП із ваговою надлишковістю на базі двійкових ЦАП / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік, В. А. Гарнага // Проблеми інформатизації та управління : зб. наук. пр. —2006. — № 3. — С. 5—11.
12. Азаров О. Д. Багаторозрядні АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю, стійкі до параметричних відмов : моногр. /
О. Д. Азаров, О. В. Кадук. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. — 150 с.
13. Грушвицький Р. И. Проектирование систем на микросхемах программируемой логики / Р. И. Грушвицький,
А. X. Мурсаєв, Е. П. Угрюмов. — СПб. : БХВ-Петербург, 2002. — 608 с.
14. Стешенко В. Б. ПЛИС фирмы ALTERA: проектирование устройств обработки сигналов / В. Б. Стешенко. — М. : ДОДЭКА, 2000. — 128 с.
15. Азаров О. Д. Оцінювання міжкалібрувального інтервалу для багаторозрядних ЦАП і АЦП порозрядного перетворення із ваговою надлишковістю / О. Д. Азаров, О. В. Кадук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2009. — № 1(14). — С. 5—12.
16. Методи цифрового калібрування відмовостійких ЦАП із ваговою надлишковістю / [О. Д. Азаров, О. В. Кадук,
О. В. Дудник, А. В. Росощук] // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія — Вінниця : ВНТУ, 2011 — № 1. — С. 4—14.
Переглядів анотації: 54 Завантажень PDF: 35
Як цитувати
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.