ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ У БАГАТОЗВ’ЯЗНИХ ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ

  • В. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Гавенко Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано нову інформаційну технологію автоматизованої побудови інформаційної моделі для моделювання процесів у БПРС, що дозволяє здійснювати їх моделювання з урахуванням різних математичних співвідношень і залежностей між атрибутивними та просторовими параметрами системи та з урахуванням різних комбінацій цих параметрів і шарів ГІС.

Біографії авторів

В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки
О. В. Гавенко, Вінницький національний технічний університет
аспірант, Кафедра комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки

Посилання

1. Баранов Г. Л. Структурное моделирование сложных динамических систем / Г. Л. Баранов, А. В. Макаров. — К. :
Наукова думка, 1986. — 272 с.
2. Zeiler Michael. Modeling our World. / Zeiler Michael. — ESRI : Redlands, USA, 1999. — 202 p.
3. Mitchell A. Environmental Systems Research Institute, Inc. The ESRI Guide to GIS Analysis. V. 1 : Geographic Patterns
and Relationships : Redlands / A. Mitchell. — USA, 1999. — 186 p.
4. Комп’ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми :
моногр. / [В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Г. В. Горячев та ін.]. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. — 315 с.
5. Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 02.11.2009 р. № 573 «Про затвердження Вимог до
структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)»
/ Державний комітет України із земельних ресурсів.
6. Лобашов О. О. Моделювання впливу рівня автомобілізації на ефективність функціонування транспортної мережі /
В. К. Доля, О. О. Лобашов, О. В. Прасоленко // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. — 2010. —
Вип. 3. — С. 19—23.
7. Введение в математическое моделирование транспортных потоков / [А. В. Гасников, С. Л. Кленов, Е. А. Нурмин-
ский и др.]. — М. : МФТИ, 2010. — 362 с.
Переглядів анотації: 233 Завантажень PDF: 107
Як цитувати
[1]
В. Мокін і О. Гавенко, ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ У БАГАТОЗВ’ЯЗНИХ ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 73-80, 1.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 3 > >>