КЕРУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНО-СИМЕТРУВАЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ ЗА БАГАТОКРАТНОЇ НЕСИМЕТРІЇ НАВАНТАЖЕНЬ І НЕСИМЕТРІЇ НАПРУГИ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ

  • М. Й. Бурбело Вінницький національний технічний університет
  • Ю. П. Войтюк Вінницький національний технічний університет
  • В. О. Кошкалда Вінницький національний технічний університет

Анотація

Обґрунтовано інформативні параметри та алгоритм керування симетрувальними пристроями за багатократної несиметрії навантажень та несиметрії напруги джерела живлення у разі змінного характеру несиметричного навантаження.

Біографії авторів

М. Й. Бурбело, Вінницький національний технічний університет
професор, кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
Ю. П. Войтюк, Вінницький національний технічний університет
інженер, кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
В. О. Кошкалда, Вінницький національний технічний університет
аспірант, кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Посилання

1. Кузнецов В. Г. Снижение несимметрии и несинусоидальности напряжений в электрических сетях / В. Г. Кузнецов,
А. С. Григорьев, В. Б. Данилюк. — К. : Наукова думка, 1992. — 240 с.
2. Качество электрической энергии в системах электроснабжения : учеб. пособ. / [А. Г. Баталов, О. Г. Гриб, Г. А. Сен-
дерович и др.] ; под ред. О. Г. Гриба. — Харьков : ХНАГХ, 2006. — 272 с.
3. Девятко М. В. Керування компенсаційно-симетрувальними пристроями за багатократної несиметрії навантажень в
розподільних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук за спеціальністю 05.14.02 — Електрич-
ні станції, мережі і системи. — Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, 2012. — 20 с.
4. Бурбело М. Й. Умови керування симетрувальними пристроями за двократної несиметрії в розподільній мережі /
М. Й. Бурбело, М. В. Девятко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 2. — С. 79—82.
5. Бурбело М. Й. Керування симетрувальними пристроями за багатократної несиметрії навантажень в розподільній
мережі [Електронний ресурс] / М. Й. Бурбело, М. В. Девятко, Ю. П. Войтюк // Наукові праці ВНТУ. — 2012. — № 2. —
5 с. — Режим доступу до журналу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2012-2.fils/12mjbden_ua.pdf.
6. Бурбело М. Й. Алгоритм керування симетрувальними пристроями за багатократної несиметрії в розподільних ме-
режах / М. Й. Бурбело, М. В. Девятко, Ю. П. Войтюк // Технічна електродинаміка. — 2012. — № 6. — С. 58—60.
Переглядів анотації: 50 Завантажень PDF: 17
Як цитувати
[1]
М. Бурбело, Ю. Войтюк, і В. Кошкалда, КЕРУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНО-СИМЕТРУВАЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ ЗА БАГАТОКРАТНОЇ НЕСИМЕТРІЇ НАВАНТАЖЕНЬ І НЕСИМЕТРІЇ НАПРУГИ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 67-70, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)