ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІЗАТОРА ВОЛОГОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

  • Й. Й. Білинський Вінницький національний технічний університет
  • Б. П. Книш Вінницький національний технічний університет
  • О. С. Городецька Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Онушко ДП «Укрметртестстандарт»

Анотація

Запропоновано двоканальний аналізатор вологості природного газу, наведено функцію пере-творення, розроблено експериментальну установку аналізатора та методику проведення дос-ліджень. Проведено експериментальні дослідження, отримано основні статичні характеристики результатів вимірювання, закони розподілу контрольованої величини та відносної похибки вимірювання.

Біографії авторів

Й. Й. Білинський, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри електроніки
Б. П. Книш, Вінницький національний технічний університет
аспірант, кафедра електроніки
О. С. Городецька, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри телекомунікаційних систем і телебачення
В. В. Онушко, ДП «Укрметртестстандарт»
начальник відділу

Посилання

1. Мухитдинов М. Оптические методы и устройства контроля влажности / М. Мухитдинов, Э. С. Мусаев. — М. :
Энергоатомиздат, 1986. — 96 с.
2. Селезнев С. В. Анализ методов и средств измерения влажности и точек росы природного газа / С. В. Селезнев //
Геология, бурение, разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений : научно-техн. сб. — 2005.
— № 2. — С. 10—22.
3. Зайнутдинов Р. А. Разработка оптического устройства для оперативного и точного контроля влажности газа /
Р. А. Зайнутдинов // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. — 2010. — № 3(11). — С. 14―18.
4. Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристро-
їв. Частина 1. Принцип методу вимірювання та загальні вимоги : ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009 (ИСО 5167-1:2003). — [Чин-
ний від 2010–04–01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2010. = 175 с. — (Національні стандарти України).
5 Двоканальний аналізатор вологості газу та дослідження його статичних метрологічних характеристик / [Й. Й. Бі-
линський, О. С. Городецька, В. В. Онушко, Б. П. Книш] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. —
№ 3. — С. 222—228.
6. Білинський Й. Й. Математична модель аналізатора вологості природного газу [Електронний ресурс] / Й. Й. Білин-
ський, В. В. Онушко // Наукові праці ВНТУ. — 2010. — № 4. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e –
jornals/VNTU/2010-4/uk.htm.
7. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю : навч. посіб. / [Є. Т. Володарський, В. В. Кухарчук, В. О. По-
джаренко, Г. Б. Сердюк]. — Вінниця : Велес, 2001. — 219 с.
Переглядів анотації: 307 Завантажень PDF: 103
Як цитувати
[1]
Й. Білинський, Б. Книш, О. Городецька, і В. Онушко, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІЗАТОРА ВОЛОГОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 128-132, 1.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

<< < 1 2