ВИЗНАЧЕННЯ СИЛОВИХ ФАКТОРІВ І ПАРАМЕТРІВ ДЕФОРМУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ СІТЧАСТИХ ПОКРИТТІВ

Автор(и)

  • О. І. Сіянов Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

металеві циліндричні сітчасті покриття, моделювання, розрахунок, напружено-деформований стан, силові фактори, параметри деформування, елементи підкріплення, затяжки, горизонтальні ферми.

Анотація

Виконано моделювання і розрахунок металевих циліндричних сітчастих покриттів в залежності від конструктивних, геометричних і силових факторів. Проаналізовано напружено-деформований стан непідкріплених покриттів та покриттів, підкріплених затяжками і горизонтальними фермами. Отримано закономірності і виявлено позитивний вплив елементів підкріплення на роботу покриттів.

Біографія автора

О. І. Сіянов, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри промислового та цивільного будівництва

Посилання

1. Трущев А. Г. Пространственные металлические конструкции : учеб. пос. для вузов / А. Г. Трущев. — М. : Строй-издат, 1983. — 215 с.
2. Пшеничнов Г. И. Теория тонких упругих сетчатых оболочек и пластинок / Г. И. Пшеничнов. — М. : Наука, 1982. — 352 с.
3. Рюле Г. Пространственные покрытия. Конструкции и методы возведения / Г. Рюле ; пер. с нем. — Том 2. — М. : Стройиздат, 1974. — 247 с.
4. Патцельт О. Стальные решетчатые пространственные конструкции / О. Патцельт ; пер. с нем. — М. : ЦИНИС Гос-строя СССР, 1970. — 95 с.
5. Таиров В. Д. Сетчатые пространственные конструкции / В. Д. Таиров. — К. : Будівельник, 1966. — 73 с.
6. Попов И. Г. Цилиндрические стержневые системы / И. Г. Попов. — Л.; М. : Гос. изд-во лит. по стр-ву и арх-ре, 1952. — 112 с.
7. Сіянов О. І. Доцільність застосування металевих циліндричних стержневих покриттів в конкретних об’єктах буді-вництва / О. І. Сіянов // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : зб. наук. праць. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. — С. 114—116.
8. Сіянов О. І. Металеві одношарові циліндричні стержневі покриття : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук 05.23.01 / Сіянов Олександр Ілліч. — К., 2002. — 200 с. — Бібліогр. : С. 181—194.
9. Свердлов В. Д. Одношарові циліндричні стержневі покриття (перспективи, проблеми, шляхи вирішення) /
В. Д. Свердлов, О. І. Сіянов // Індивідуальний житловий будинок : матер. респуб. наук.-техн. конф. (Вінниця, 25—27 верес. 2001 р.). — Вінниця. — 2001. — С. 10—14.
10. Свердлов В. Д. Металеві циліндричні стержневі покриття : моног. / В. Д. Свердлов, О. І. Сіянов. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. — 134 с.
11. Свердлов В. Д. Ефективні стержневі конструкції покрить / В. Д. Свердлов, О. Д. Бойчук, О. І. Сіянов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 1998. — № 4. — С. 20—24.
12. Свердлов В. Д. Совершенствование цилиндрических стержневых систем покрытий / В. Д. Свердлов, А. И. Сиянов // Теория и практика металлических конструкций : труды Междунар. конф., (Донецк-Макеевка, 2–4 декаб. 1997 г.). — До-нецк-Макеевка, 1997. — Т. 2. — С. 37—41.
13. Свердлов В. Д. Исследование пространственных цилиндрических стержневых систем покрытий : дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук 05.23.01 / Свердлов Владимир Деонисович. — Киев, 1977. — 174 с. — Библиогр. : С. 153—161.
14. Сіянов О. І. Розрахунок одношарових циліндричних стержневих покриттів / О. І. Сіянов, Б. В. Погріщук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2005. — № 1. — С. 13—15.
15. Сіянов О. І. Аналіз конструктивних рішень металевих одношарових циліндричних стержневих покриттів / О. І. Сіянов // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. — Рівне : НУВГП, 2004. — Вип. 11. — С. 279—282.
16. Свердлов В. Д. Результати оптимізаційних розрахунків звичайних і підкріплених одношарових циліндричних стержневих покриттів / В. Д. Свердлов, О. І. Сіянов // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : зб. наук. праць. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. — С. 93—96.
17. Свердлов В. Д. Напрямки удосконалення металевих циліндричних стержневих покриттів / В. Д. Свердлов,
О. І. Сіянов : сборник докладов VІII Украинской науч.-техн. конф. «Металлические конструкции : взгляд в прошлое и будущее», (Киев, 18—22 октяб. 2004 г.). — Киев : изд-во «Сталь», 2004. — Ч. 2. — С. 18—20.
18. Свердлов В. Д. Побудова структури визначення раціонального варіанта одношарового циліндричного стержневого покриття / В. Д. Свердлов, О. І. Сіянов // Современные строительные конструкции из металла и древесины : сб. науч. трудов. — Одесса : ОГАСА, 2003. — С. 217—222.
19. Сіянов О. І. Дослідження впливу геометричних параметрів на розподіл маси одношарових циліндричних стерж-невих покрить / О. І. Сіянов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2002. — № 3. — С. 10—14.
20. Сіянов О. І. Теоретичні та експериментальні дослідження одношарових циліндричних стержневих покрить /
О. І. Сіянов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2001. — № 3. — С. 13—18.
21. Свердлов В. Д. Проблема стійкості одношарових циліндричних стержневих покрить / В. Д. Свердлов, О. І. Сіянов, О. Д. Бойчук // Современные строительные конструкции из металла и древесины : сб. науч. трудов. — Одесса : ОГАСА, 1999. — С. 169—174.
22. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи / Мінбуд України. — К. : вид-во «Сталь», 2006. — 60 с.
23. Вычислительный комплекс SCAD / [В. С. Карпиловский, Э. З. Криксунов, А. А. Маляренко та ін. ]. — М. : изд-во «СКАД СОФТ», 2009. — 656 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 96

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
О. І. Сіянов, «ВИЗНАЧЕННЯ СИЛОВИХ ФАКТОРІВ І ПАРАМЕТРІВ ДЕФОРМУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ СІТЧАСТИХ ПОКРИТТІВ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 20–25, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Будівництво

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають