ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ СІТЧАСТИХ ОБОЛОНОК ПОКРИТТЯ

Автор(и)

  • О. І. Сіянов Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

циліндричні сітчасті оболонки покриття, математичне моделювання, критичне навантаження, стійкість, числовий приклад, комп’ютерна програма розрахунку

Анотація

Виконано математичне моделювання циліндричних сітчастих оболонок покриття і визначено величину критичного навантаження в залежності від матеріалу, геометричних характеристик та кількості півхвиль форми втрати стійкості. Запропоновано комп’ютерну програму розрахунку і розглянуто конкретний числовий приклад розрахунку конструкції. Проаналізовано отримані результати та виявлено певні закономірності.

Біографія автора

О. І. Сіянов, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри промислового та цивільного будівництва

Посилання

1. Лебедев В. А. Сетчатые оболочки в гражданском строительстве на севере / В. А. Лебедев, Л. Н. Лубо. — Л. : Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1982. — 136 с.
2. Петров В. В. Метод последовательных приближений в теории оболочек / В. В. Петров. — Саратов : Изд-во Сара-товского ун-та, 1975. — 119 с.
3. Райт Д. Т. Большие сетчатые оболочки / Д. Т. Райт. — Л. : Стройиздат, 1966. — 11 с.
4. Лубо Л. Н. Руководство по проектированию и расчету покрытий нового типа — сетчатых оболочек / Л. Н. Лубо. – Л. : ЛенЗНИИЭП. 1971. — 63 с.
5. Тимошенко С. П. Пластинки и оболочки / С. П. Тимошенко, С. Войновский-Кригер ; пер. с англ. В. И. Контовта. — М. : Физматгиз, 1963. — 635 с.
6. Рюле Г. Пространственные покрытия / Г. Рюле // Конструкции и методы возведения ; пер. с нем. — Том 2. — М. : Стройиздат, 1974. — 247 с.
7. Погорелов А. В. Геометрическая теория устойчивости оболочек / А. В. Погорелов. — М. : Наука, 1966. — 296 с.
8. Гоцуляк Е. А. Устойчивость и нелинейное деформирование цилиндрических сетчатых оболочек покрытия /
Е. А. Гоцуляк, А. И. Сиянов // Прикл. механика. — 2004. — 40, № 4. — С. 78—83.
9. Сіянов О. І. Металеві одношарові циліндричні стержневі покриття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / Сіянов Олександр Ілліч; ВАТ «УкрНДІпроектс-тальконструкція ім. В. М. Шимановського». — Київ, 2002. — 19 с.
10. Инженерные конструкции: учеб. для вузов по спец. «Архитектура» / [В. Н. Голосов, В. В. Ермолов, Н. В. Лебедева и др.] ; под ред. В. В. Ермолова. — М. : Высш. шк., 1991. — 408 с.
11. Трущев А. Г. Пространственные металлические конструкции : учеб. пос. для вузов / А. Г. Трущев. — М. : Стройиздат, 1983. — 215 с.
12. Свердлов В. Д. Исследование пространственных цилиндрических стержневых систем покрытий : дис. на соискании уч. степени канд. техн. наук 05.23.01 / Владимир Деонисович Свердлов. — Киев, 1977. — 174 с. — Библиогр.:
С. 153—161.
13. Патцельт О. Стальные решетчатые пространственные конструкции / О. Патцельт ; пер. с нем. — М. : ЦИНИС Госстроя СССР, 1970. — 95 с.
14. Таиров В. Д. Сетчатые пространственные конструкции / В. Д. Таиров. — К. : Будівельник, 1966. — 73 с.
15. Власов В. З. Общая теория оболочек и ее приложение в технике / В. З. Власов. — М.; Л. : Гостехиздат, 1949. — 784 с.
16. Вольмир А. С. Устойчивость деформируемых систем / А. С. Вольмир. — М. : Наука, 1967. — 984 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 128

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
О. І. Сіянов, «ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ СІТЧАСТИХ ОБОЛОНОК ПОКРИТТЯ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 11–15, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Будівництво

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають