МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОЛОГОГО ЗЕРНА

  • O. М. Куцевол Вінницький національний аграрний університет
  • М. О. Куцевол Вінницький національний аграрний університет
  • В. Г. Петрук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: комплексна провідність, діелектричні втрати, еквівалентна провідність діелектричних втрат, еквівалентна схема первинного перетворювача, комплексний струм діелектричних втрат

Анотація

Запропоновано метод визначення діелектричних параметрів зерна: тангенса кута діелектричних втрат, модуля відносної діелектричної проникності, дійсної та уявної складових комплексної відносної діелектричної проникності, які є функціями вологості і дозволяють покращити метрологічні характеристики багатопараметричних вологомірів.

Біографії авторів

O. М. Куцевол, Вінницький національний аграрний університет
доцент
М. О. Куцевол, Вінницький національний аграрний університет
доцент
В. Г. Петрук, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри екології і екологічної безпеки

Посилання

1. Патент 75699 UA, МКІ G01N 27/22. Спосіб вимірювання вологості / Поджаренко В. О., Куцевол М. О., Куцевол О. М. — № 2004031999; заявл. 18.03.2004; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. — 3 с.
2. Патент 75700 UA, МКІ G01N 27/22. Спосіб вимірювання вологості / Поджаренко В. О., Куцевол М. О., Куцевол О. М. — № 2004032000; заявл. 18.03.2004; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. — 2 с.
3. Патент 75443 UA, МКІ G01N 27/22. Спосіб вимірювання вологості / Поджаренко В. О., Куцевол М. О., Куцевол О. М. — № 2004031485; заявл. 01.03.2004; опубл. 17.04.2006, Бюл. № 4. — 2 с.
4. Кричевский Е. С. Контроль влажности твердых и сыпучих материалов / Е. С. Кричевский, А. Г. Волченко,
С. С. Галушкин. — М. : Энергоатомиздат, 1987. — 136 с.
5. Бугров А. В. Высокочастотные емкостные преобразователи и приборы контроля качества / А. В. Бугров. — М. : Машиностроение, 1982. — 94 с.
6. Куцевол Н. А. Методы и средства измерения влажности хлебобулочных изделий : дис. … канд. техн. наук : 05.11.13 / Николай Александрович Куцевол. — Винница, 1991. — 168 с. — Библиогр. : С. 146—152.
Переглядів анотації: 59 Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
КуцеволO. М., М. О. Куцевол, і В. Г. Петрук, МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВОЛОГОГО ЗЕРНА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 14-16, Лис 2010.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)