ОЦІНКА СТРАТЕГІЙ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДІЙ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

  • В. В. Кулик Вінницький національний технічний університет
  • М. О. Ілюхін Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: стратегія, питомі витрати, працездатність

Анотація

Проведено оцінку ефективності стратегій проведення ремонто-відновлювальних дій шляхом аналізу питомих витрат на їх реалізацію. Отримано залежності для оцінки оптимальних умов функціонування системи діагностування зі змінними інтервалами циклів.

Біографії авторів

В. В. Кулик, Вінницький національний технічний університет
доцент
М. О. Ілюхін, Вінницький національний технічний університет
аспірант

Посилання

1. Мозгалевский А. В. Техническая диагностика (непрерывные объекты) : учеб. пос. для вузов / А. В. Мозгалевский, Д. В. Гаскаров. — М. : Высш. школа, 1975. — 207 с.
2. Технические средства диагностирования / [Клюев В. В., Пархоменко П. П., Абрамчук В. К. и др.] ; под общей ред. Клюева В. В. — М. : Машиностроение, 1989, — 672 с.
3. Скляров В. Ф. Диагностическое обеспечение энергетического производства / В. Ф. Скляров, В. А. Гуляев. — К. : Техника, 1985 — 184 с.
4. Кутін В. М. Метод визначення періодичності контролю і допустимих величин параметрів для систем діагностування / В. М. Кутін // Вісник Вінницького політехнічного інституту — 2004. — № 1. — С. 36—38.
5. Афанасьев Н. А. Система технического обслуживания и ремонт оборудования энергохозяйств промышленных предприятий (система ТОРЭО) / Н. А. Афанасьев, Т. А. Юсипов. — М. : Энергоатомиздат, 1989. — 528 с.
6. Кутін В. М. Аналіз наявної системи діагностики електричних розподільних мереж і шляхи її вдосконалення / Василь Кутін, Василь Вашковський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 1999. — № 4. — С. 31—35.
7. Кутін В. М. Методика розрахунку ефективності комбінованої діагностичної системи керування розподільною мере-жею / Василь Кутін, Василь Вашковський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2000. — № 6. — С. 29—37.
Переглядів анотації: 81 Завантажень PDF: 153
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. В. Кулик і М. О. Ілюхін, ОЦІНКА СТРАТЕГІЙ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДІЙ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 98-102, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.