ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ЗАТУХАННЯ ТА ЗМІЩЕННЯ ФАЗИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ВІД ВОЛОГОСТІ СЕРЕДОВИЩА ЇХ ПОШИРЕННЯ

  • В. В. Кухарчук Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Богачук Вінницький національний технічний університет
  • Ю. О. Дмітрієв Вінницький національний технічний університет
  • В. Ф. Граняк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: вологість, інформаційна хвиля, зміщення фази

Анотація

Проведено експериментальне дослідження затухання та зміщення фази інформаційної хвилі, що проходить через несиметричний полосковий хвилевід, на поверхні якого розміщений досліджуваний зразок отримано залежності вказаних вище параметрів від вологості.

Біографії авторів

В. В. Кухарчук, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань
В. В. Богачук, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів
Ю. О. Дмітрієв, Вінницький національний технічний університет
старший науковий співробітник кафедри метрології та промислової автоматики
В. Ф. Граняк, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту електроенергетики та електромеханіки

Посилання

1. Берлинер М. А. Измерение влажности. — изд. 2-е, перер. и доп. / М. А.Берлинер. — М. : Энергия, 1973. — 420 с.
2. Аналіз методів неруйнівного контролю гетерогенних дисперсних діелектриків / [В. В. Кухарчук, В. В. Богачук,
І. К. Говор, В. Ф. Граняк ] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — № 5. — 7 с.
3. Богачук В. В. Методи та засоби вимірювального контролю порошкоподібних матеріалів : моног. / Володимир Ва-сильович Богачук, Борис Іванович Мокін. — Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008. — 141 с.
4. Изюмова Т. И. Волноводы, коаксиальные и полосковые линии / Т. И. Изюмова, В. Т. Свиридов. — М. : Энергия, 1975. — 112 с.
5. Сивухин Д. В. Общий курс физики : учеб. пос. для вузов : в 5 т. / Д. В. Сивухин. — М. : Физматлит. — Т. VI. — 2005. — 795 с.
Переглядів анотації: 230 Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. В. Кухарчук, В. В. Богачук, Ю. О. Дмітрієв, і В. Ф. Граняк, ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ЗАТУХАННЯ ТА ЗМІЩЕННЯ ФАЗИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ВІД ВОЛОГОСТІ СЕРЕДОВИЩА ЇХ ПОШИРЕННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 103-106, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.