АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ

  • В. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Войтко Вінницький національний технічний університет
  • С. В. Бевз Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Гавенко Вінницький національний технічний університет
  • I. A. Білоус Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: плагіат, коефіцієнт плагіату, автоматизована система, текст, унікальність даних.

Анотація

Запропоновано моделі автоматизованої системи перевірки текстів на плагіат та пошукові методи символьної ідентифікації. Розроблена автоматизована система дозволяє визначати коефіцієнти наявності плагіату в досліджуваних документах.

Біографії авторів

В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри моделювання та моніторингу складних систем
В. В. Войтко, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри програмного забезпечення
С. В. Бевз, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри електричних станцій та систем
О. В. Гавенко, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту магістратури, аспірантури та докторантури
I. A. Білоус, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Посилання

1. Печников В. Н. Создание Web-сайтов / В. Н. Печников. — М. : Технический бестселлер, 2006. — 464 с.
— ISBN 5-89392-137-2.
2. Петренко І. Питання виявлення плагіату літературного твору / І. Петренко // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2009. — № 4.
3. Литвиненко О. Є. Система порівняльного аналізу тексту / О. Є. Литвиненко // Інформаційні технології в системі управління освітою України : міжн. наук.-техн. конф, 29—30 верес. 2005 р. : тези доп. — Х., 2005.
4. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з додат. і допов.) / Уклад. і голов. ред.
В. Т. Бусел. — К. : ВТФ «Перун», 2005. — 1728 с.
5. Святоцький О. Д. Інтелектуальна власність : словник-довід. у 2-х т. / О. Д. Святоцький: Т. 1 Авторське право і су-міжні права ; за ред. О. Д. Святоцького, В. С. Дроб’язка. — Уклад. В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 356 с.
6. Липцик Д. Авторское право и смежные права / Д. Липцик ; пер. с фр.; предисловие М. Федотова. — М. : Радомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. — 788 с.
7. Вишневецкий Л. М. Формула приоритета: Возникновение и развитие авторского и патентного права / Л. М. Виш-невецкий, Б. И. Иванов, Л. Г. Левин. — Ленинград, 1990. — 205 с.
8. Закон України Про авторське право і суміжні права // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1994. — № 13. — С. 64.
9. Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве / В. Я. Ионас. — М. : Юридическая литература, 1972. — 168 с.
10. Попович О. С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації /
О. С. Попович. — К.: Фенікс, 2005. — 226 с.
11. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — № 12. — С. 165.
12. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР). — № 13.
Переглядів анотації: 87 Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. Б. Мокін, В. В. Войтко, С. В. Бевз, О. В. Гавенко, і БілоусI. A., АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 12-17, Лис 2010.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>