ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ТОПОЛОГІЧНО СПОСТЕРЕЖУВАНОЇ БАГАТОЗВ’ЯЗНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗІ ЗМІННОЮ СТРУКТУРОЮ

  • В. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • І. В. Варчук Вінницький національний технічний університет
  • Є. М. Крижановський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: ГІС-система, геоінформаційна модель, геоінформаційні технології, математична модель, багатозв’язна розподілена система, топологічна спостережуваність

Анотація

Запропоновано нову інформаційну технологію побудови топологічно спостережуваної багатозв’язної аналітичної геоінформаційної системи зі змінною структурою, яка дозволяє проектувати таку систему досить швидко одразу у форматі реальних ГІС, адаптуючи моделі та алгоритми обробки інформації до способу збереження відповідних даних, та забезпечувати можливість швидкої зміни структури моделей під час моделювання різних сценаріїв розвитку об’єкта дослідження. Продемонстровано працездатність цієї технології на прикладі проектування ГІС для побудови та оптимізації водогосподарського балансу ділянок басейну річки. 

Біографії авторів

В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки
І. В. Варчук, Вінницький національний технічний університет
аспірантка кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки
Є. М. Крижановський, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

Посилання

1. Мокін В. Б. Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод : моногр. / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, М. П. Боцула. — ВІННИЦЯ : ВНТУ, 2011. — 150 с.
2. Гамм А. З. Сенсоры и слабые места в электроэнергетических системах / А. З. Гамм, И. И. Голуб. — Иркутск : СЭИ СО РАН, 1996. — 99 c.
3. Інформаційні технології автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами : моногр. / [В. Б. Мокін, В. Г. Сторчак, Є. М. Крижановський та ін.]. — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 196 с.
4. Варчук І. В. Технологія синтезу геоінформаційної моделі розподіленої системи за математичними моделями процесів у ній / Ілона Вячеславівна Варчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2016. — № 2. — С. 20—25.
5. Мокін В. Б. Метод визначення спостережуваності динамічних багатозв’язних просторово-розподілених систем з використанням геоінформаційного простору параметрів / В. Б. Мокін, І. В. Варчук. // Науковий вісник Національного гірничого університету. — 2015. — С. 105—111.
6. Раціональне використання та відновлення водних ресурсів : моногр. / [М. О. Клименко, В. Б. Мокін, І. І. Овчаренко та ін.] / за заг. ред. В. П. Фещенка. — Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. — 250 с.
Переглядів анотації: 365 Завантажень PDF: 132
Опубліковано
2016-12-06
Як цитувати
[1]
В. Мокін, І. Варчук, і Є. Крижановський, ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ТОПОЛОГІЧНО СПОСТЕРЕЖУВАНОЇ БАГАТОЗВ’ЯЗНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗІ ЗМІННОЮ СТРУКТУРОЮ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 24-31, Груд 2016.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна кібернетика

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 3 > >>