ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ-СЕРВІСУ

Автор(и)

  • В. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Б. Ю. Собко Вінницький національний технічний університет
  • С. О. Жуков Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

інформаційна технологія, веб-сервіс, геоінформаційна система, екологічний моніторинг, екологічний ризик, атмосферне повітря

Анотація

Розглянуто актуальну задачу моніторингу, оцінювання та прогнозування комплексного екологічного ризику від розподілених у часі та просторі факторів небезпеки. Для розв’язання цієї задачі запропоновано інформаційну технологію та концепцію веб-сервісу і мобільного додатку для доступу до нього, основаного на просторово-часовій формалізації та комплексній обробці факторів небезпеки для людей та об’єктів довкілля. Наведено приклади застосування розробленого математичного апарату, які підтвердили його ефективність.

Біографії авторів

В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

Б. Ю. Собко, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

С. О. Жуков, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри системного аналізу, комп’ютер­ного моніторингу та інженерної графіки

Посилання

1. Боголюбов В. М. Моніторинг довкілля : підручник / [Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін.] ; за ред. В. М. Боголюбова. [2-е вид., перероб. і доп.]. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 232 с.
2. Peter F. Nelson. Using computer modelling to simulate atmospheric movement and potential risk of pollutants from post-combustion carbon capture projects / Peter F. Nelson, Ye Wo // Energy procedia (63). November, 2014. — 11 p.
3. P-Sense: A participatory sensing system for air pollution monitoring and control / [D. Mendez, A. J. Perez, M. A. Labrador, J. J. Marron] // Pervasive Computing and Communications Workshops. — 2011. — P. 344—347.
4. Бондалєтов К. О. Мобільна аналітична комп’ютерна система для оперативного моніторингу стану атмосферного повітря міста / К. О. Бондалєтов, Д. Ю. Дзюняк, В. Б. Мокін // Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, пер-спективи : Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція : матеріали, 23—26 квітня 2015 р., ВНТУ. — Вінниця, 2015. — С. 76—77.
5. Мовчан Я. І. Оцінка екологічного ризику погіршення сучасного стану урбанізованих територій / Я. І. Мовчан,
Д. В. Гулевець, О. В. Рибалова // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків, 2013. — № 3/11(63). — С. 37—41.
6. Зінченко В. Ю. Розробка математичної моделі і методу рішення задачі прогнозної оцінки екологічного ризику від групи точкових джерел / В. Ю. Зінченко, В. В. Фалько // Екологічна безпека. — 2013. — Вип. 2. — С. 36—39.
7. Інформаційно-методичне забезпечення комплексної оцінки екологічності системних об’єктів / [Т. В. Козуля,
Н. В. Шаронова, Д. І. Ємельянова та ін.] // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2014. — № 3. — С. 25—34.
8. Таранюк К. В. Організаційно-економічні основи управління екологічним ризиком на регіональному рівні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук / К. В. Таранюк; Наук. кер. О. А. Лук’янихіна. — Суми : СумДУ, 2013. — 263 с.
9. Інформаційні технології автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами : монографія / [В. Б. Мокін, В. Г. Сторчак, Є. М. Крижановський та ін.]. — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 196 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 239

Опубліковано

2017-05-31

Як цитувати

[1]
В. Б. Мокін, Б. Ю. Собко, і С. О. Жуков, «ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ-СЕРВІСУ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 24–31, Трав. 2017.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 > >>