ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ СПРАЦЮВАНЬ СИСТЕМИ РПН ТРАНСФОРМАТОРА В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ З ДЖЕРЕЛАМИ РОЗОСЕРЕДЖЕНОГО ГЕНЕРУВАННЯ

  • О. С. Яндульський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  • А. Б. Нестерко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  • Г. О. Труніна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  • О. В. Тимохін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Ключові слова: розподільна електрична мережа, джерело розосередженого генерування, синхронний компенсатор, РПН трансформатора, регулювання напруги, втрати потужності

Анотація

Змінний характер джерел розосередженого генерування приводить до збільшення коливань напруги в електричній мережі, що спричиняє збільшення кількості спрацювань системи РПН, і, як наслідок, до скорочення її терміну роботи. Розроблено систему координованого керування різнотипними засобами регулювання напруги із залученням джерел розосередженого генерування, що мають здатність регулювати напругу в вузлі підключення. Координування базується на визначенні коефіцієнтів чутливості напруги у вузлах електричної мережі відносно зміни реактивної потужності засобів регулювання, що входять до складу системи координованого керування. Такий підхід дозволяє врахувати змінний характер джерел розосередженого генерування, знизити кількість спрацювань системи РПН трансформатора при регулюванні напруги в розподільній електричній мережі, а також підвищити вихідну активну потужність джерел розосередженого генерування.

Біографії авторів

О. С. Яндульський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

д-р. техн. наук, професор, декан факультету електроенерготехніки та автоматики

А. Б. Нестерко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, старший викладач кафедри автоматизації енергосистем

Г. О. Труніна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

асистент кафедри автоматизації енергосистем

О. В. Тимохін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

старший викладач кафедри автоматизації енергосистем

Посилання

1. Відновлювані джерела енергії в розподільних електричних мережах / [П. Д. Лежнюк, О. А. Ковальчук, О. В. Нікіторович, В. В. Кулик]. — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 204 с.
2. Кириленко О. В. Технічні аспекти впровадження джерел розподільної генерації в електричних мережах /О. В. Кириленко, В. В. Павловський, Л. М. Лукяненко // Технічна електродинаміка. — 2011. — Вип. 1. — С. 46—53.
3. Kojovic, L. A. Coordination of Distributed Generation and Step Voltage Regulator Operations for Improved Distribution System Voltage Regulation / L. A. Kojovic // IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, 18—22 June. 2006. — Pp. 122—127.
4. Agalgaonkar Y. P. Distribution Voltage Control Considering the Impact of PV Generation on Tap Changers and Autonomous Regulators /Y. P. Agalgaonkar, B. C. Pal, R. A. Jabr // IEEE Transactions on Power Systems. — 2014 — Vol. 29, Issue 1. — Pp. 182—192.
5. Viawan F. A. Coordinated Voltage and Reactive Power Control in the Presence of Distributed Generation /F. A.Viawan, D. Karlsson // IEEE Power Engineering Society Summer Meeting “Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century”, 20—24 July, 2008. — Pp. 231—236.
6. Яндульський О. С. Визначення зон ефективного регулювання напруги джерелами розосередженої генерації з інверторним приєднанням у розподільній електричній мережі / О. С. Яндульський, Г. О. Труніна // Наукові праці Вінницького національного технічного університету — 2014. — № 4. — Режим доступу:
https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/422/420.
7. Труніна Г. О. Зони ефективного регулювання напруги джерелами розосередженої генерації з інверторним приєднанням в розподільній електричній мережі / Г. О. Труніна // Технічна електродинаміка. — 2014. — № 5. — С. 54—56.
Опубліковано
2017-10-27
Як цитувати
[1]
О. Яндульський, А. Нестерко, Г. Труніна, і О. Тимохін, ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ СПРАЦЮВАНЬ СИСТЕМИ РПН ТРАНСФОРМАТОРА В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ З ДЖЕРЕЛАМИ РОЗОСЕРЕДЖЕНОГО ГЕНЕРУВАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 69-73, Жов 2017.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка