ВИЗНАЧЕННЯ КОГЕРЕНТНИХ ГРУП ГЕНЕРАТОРІВ ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМИ

  • О. С. Яндульський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • О. В. Тимохін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Г. О. Труніна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • А. Б. Нестерко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: електроенергетична система, система моніторингу перехідних режимів, регулювання частоти, запас кінетичної енергії, когерентні групи генераторів, спектральний аналіз, кластеризація.

Анотація

Метою впровадження системи моніторингу перехідних процесів є підвищення надійності та якості електропостачання шляхом аналізу характеристик ЕЕС на основі синхронізованих вимірів перехідних процесів. Обробка отриманих з системи моніторингу перехідних режимів (СМПР) даних дозволяє здійснювати оцінку динамічних характеристик електроенергетичної системи (ЕЕС) в реальному часі. В роботі досліджені електромеханічні перехідні процеси багатомашинних ЕЕС, для виділення когерентних груп генераторів (КГГ), склад яких інваріантний відносно місця та характеру збурення. Актуальність дослідження зумовлена можливістю порушення статичної коливної стійкості ЕЕС на частотах, що відповідають модам коливань когерентних груп генераторів з повільною когерентністю. В статті проаналізовано перехідні режими ЕЕС, визначено склад та характеристики КГГ з повільною когерентністю.

Біографії авторів

О. С. Яндульський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
д-р техн. наук, професор, декан факультету електроенерготехніки та автоматики
О. В. Тимохін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
старший викладач кафедри автоматизації енергосистем
Г. О. Труніна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірант, асистент кафедри автоматизації енергосистем
А. Б. Нестерко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірант, асистент кафедри автоматизації енергосистем

Посилання

1. Воропай Н. И. Структурный анализ электроэнергетических систем / Н. И. Воропай, Н. А. Абраменкова, Т. Б. Заславская. — Н. : Наука, 1990 — 221 с.
2. L.Gerin-Lajoie State-space system identification-toward MIMO models for modal analysis and optimization of bulk power systems / L.Gerin-Lajoie, KamwaI. // Power Systems, IEEE Transactions. — 2000. — № 15.1. — P. 326—335.
3. Chow J. H. New algorithms for slow coherency aggregation of large power systems / Chow J. H., R. J. Thomas // IMA Volumes in Mathematics and its Applications. — 1995. — № 64. — P. 95—100.
4. Kokotovi´c P. V. Systems and Control Theory for Power Systems / Kokotovi´c P. V. // IMA Volumes in Mathematics and its Applications. — 1994. — № 64.
5. Van Oirsouw P. Dynamic equivalents using modal coherency and frequency response / Van Oirsouw P. // IEEE Transactions on Power Systems. — 1990. — № 5 (l). — P. 289—295.
6. Pires de Souza E. An efficient methodology for coherency based dynamic equivalents / Pires de Souza E. // IEEE Proceedings. — 1992. — № 139 (5). — P. 371—382.
7. Hussain M. Y. Coherency identification and construction of dynamic equivalent for large power system / M. Y. Hussain, V. G. Rau // IEE Second International Conference on Advances in Power System Control, Operation and Management, Hong Kong. — 1993. — № 1. — P. 887—892.
8. Chow J. H. Performance comparison of three identification methods for the analysis of electromechanical oscillations / Chow J. H., Sanchez-Gasca, Juan J. // IEEE Transactions on Power Systems. — 1999. — № 14.3. — P. 995—1002.
9. Яндульський О. С. Ідентифікація моделі електроенергетичної системи на основі синхронізованих вимірів режимних параметрів під час перехідних процесів / О. С. Яндульський, А. Б. Нестерко // Технічна електродинаміка. — 2015. — № 5. — С. 59—62.
10. Area decomposition for electromechanical models of power systems / J. H. Chow, B. Avramovic, P. V. Kokotovic,
J. R. Winkelman // Automatica. — 1980. — № 16 (6). — P. 637—648.
11. Andersen Р. Modal identification from ambient responses using frequency domain decomposition / P. Andersen,
R. Brincker, Z. Lingmi // Proc. of the 18 International Modal Analysis Conference (IMAC), San Antonio, Texas. — 2000. —
№ 1. — P. 625—630.
12. Воропай Н. И. Анализ неоднородностей электроэнерrетических систем / Н. И. Воропай, А. З. Гамм, О. Н. Войтов. — Нвсб. : Наука, 1999. — 256 c.
Переглядів анотації: 75 Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2016-02-01
Як цитувати
[1]
О. Яндульський, О. Тимохін, Г. Труніна, і А. Нестерко, ВИЗНАЧЕННЯ КОГЕРЕНТНИХ ГРУП ГЕНЕРАТОРІВ ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 129-135, Лют 2016.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.