УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

  • М. В. Митко Національний транспортний університет, Київ
Ключові слова: автомобілі, автотранспортні підприємства (АТП), виробничо-технічна база (ВТБ), дорожньо-транспортні засоби (ДТЗ), затрати, підприємства автосервісу, поточний ремонт (ПР), технічне обслуговування (ТО), централізовано-спеціалізовані виробництва (ЦСВ)

Анотація

Запропоновано робочу гіпотезу про те, що для забезпечення конкурентоспроможності на ринку транспортних послуг, структура виробничих підрозділів автотранспортних підприємств повинна визначатися обсягами робіт з ТО та ремонту транспортних засобів з урахуванням економічних критеріїв вартості виконання одиниці послуги.

Для визначення доцільності створення або функціонування виробничих підрозділів з обслуговування та ремонту автомобілів в автотранспортних підприємствах як критерій прийнято собівартість однієї людино-години робіт з ТО і ремонту транспортних засобів. Необхідно зазначити, що собівартість робіт з обслуговування та ремонту автомобілів залежить не тільки від обсягів робіт, але і від вартості технологічного обладнання, необхідної площі, кількості робітників, їх кваліфікації, заробітної плати та інших чинників.

Зі збільшенням обсягів робіт з ТО і ремонту автомобілів собівартість поступово зменшується, що пов’язане зі збільшенням завантаженості персоналу, технологічного обладнання та раціональнішого використання виробничих площ.

На основі отриманої собівартості однієї людино-години визначені мінімальні обсяги робіт, за яких доцільно виконувати конкретні види робіт з обслуговування та ремонту автомобілів і створювати відповідні виробничі підрозділи в автотранспортних підприємствах. Мінімальні обсяги робіт з обслуговування та ремонту автомобілів встановлені шляхом порівняння собівартості виконання робіт в автотранспортному підприємстві з вартістю виконання цих робіт в підприємствах автосервісу.

Визначено вартість доставки автомобілів та ремонтного фонду в підприємства автосервісу або інші автотранспортні підприємства, яка припадає на одну людино-годину трудомісткості робіт з ТО і ремонту. На основі розрахованої вартості доставки визначені економічно доцільні відстані виконання робіт з ТО і ремонту автомобілів за кооперацією в підприємствах автосервісу.

Біографія автора

М. В. Митко, Національний транспортний університет, Київ

аспірант кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу

Посилання

О. Г. Осауленко, Ред., Статистичний збірник «Регіони України» 2012, ч.2. Київ, Україна: Державна служба статистики України, 2012, 801 с.

О. Г. Осауленко, Ред., Статистичний щорічник України за 2011 рік. ТОВ «Август Трейд». Київ, Україна: Державна служба статистики України, 2012, 559 с.

О. Г. Осауленко, Ред., Статистичний збірник «Україна у цифрах 2008». ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». Київ, Україна: Державний комітет статистики України, 2009, 260 с.

Ю. Х. Савін, та М. В. Митко, «Доцільність створення виробничих підрозділів з обслуговування та ремонту автомобілів,» Вісник Національного транспортного університету, № 1 (34). с. 424-429, 2016.

Ю. Х. Савін, та М. В. Митко, «Методика визначення доцільності створення виробничих підрозділів з обслуговування та ремонту транспортних засобів,» Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал, № 2 (6), с. 130-138, 2016.

Ю. Х. Савін, М. В. Митко, та С. О. Романюк, «Рекомендації щодо доцільності створення виробничих підрозділів з обслуговування та ремонту автомобілів,» Вісник машинобудування та транспорту, № 1 (7), с. 92-101, 2018.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
[1]
М. Митко, УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 104-110, Груд 2018.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт