ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОНАННЯ ПОСТОВИХ РОБІТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ В ТАКСОМОТОРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • М. В. Митко Вінницький національний технічний університет
  • Ю. Х. Савін Національний транспортний університет, Київ

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2024-173-2-87-93

Ключові слова:

автомобілі, автотранспортні підприємства, собівартість виконання робіт,, технічне обслуговування, поточний ремонт, централізовано-спеціалізовані виробництва

Анотація

Розвиток автомобільного транспорту в Україні та збільшення кількості автопідприємств, особливо тих, які мають невелику кількість автомобілів, створює нові виклики в сфері організації технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу. Нинішня структура виробництва не завжди може ефективно відповідати цим вимогам, що викликає необхідність розробки нових підходів та стратегій. Деякі ключові аспекти, які можуть бути враховані в цьому процесі, включають реформування виробничої інфраструктури з підтримки рухомого складу в працездатному стані.

Для підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств структура його виробничих підрозділів з технічного обслуговування (ТО) та поточного ремонту (ПР) автомобілів повинна визначатися обсягами робіт з урахуванням собівартості їхнього виконання. У випадку недоцільності створення або утримання в таксомоторних підприємствах окремих виробничих підрозділів, а саме постових робіт з обслуговування і ремонту автомобілів, такі роботи мають виконуватися на інших спеціалізованих підприємствах автосервісу.

В роботі проаналізовано результати експериментальних досліджень щодо доцільності створення виробничих підрозділів для виконання постових робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів в таксомоторних АТП в залежності від обсягів вказаних робіт та собівартості їхнього виконання на підприємстві. Тому пропонується розглянути визначені мінімальні обсяги робіт з технічного обслуговування і ремонту автомобілів, які зможуть дозволити усунути проблему можливих надлишкових витрат на утримання власної виробничо-технічної бази у випадку недоцільності виконання таких робіт на власному автотранспортному підприємстві.

Одним з важливих аспектів в процесі удосконалення структури виробничих підрозділів в таксомоторних підприємствах є визначення мінімальних обсягів робіт з ТО і ПР рухомого складу, за яких доцільно виконувати роботи на підприємстві.

Біографії авторів

М. В. Митко, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, старший викладач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Ю. Х. Савін, Національний транспортний університет, Київ

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу,

Посилання

М. В. Митко, «Підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств удосконаленням структури виробничих підрозділів.» дис. канд. техн. наук, 05.22.20. Київ, Україна, 2019, 251 с.

М. В. Митко, «Підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств удосконаленням структури виробничих підрозділів,» автореф. дис. канд. техн. наук, 05.22.20. Київ, Україна, 2019, 20 с.

М. В. Митко, «Удосконалення структури виробничих підрозділів з обслуговування та ремонту автомобілів,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, №. 6 (141), с. 104-110, 2018.

О. В. Мажугівський, і М. В. Митко, «Моделювання процесу визначення доцільності створення виробничих підрозділів з технічного обслуговування та ремонту автомобілів в автотранспортних підприємствах,» в Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2024), матеріали Всеукраїнській науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. Вінниця, ВНТУ, 2024. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2024/paper/view/20877 .

Ю. Х. Савін, і М. В. Митко, «Методичні основи удосконалення структури виробничих підрозділів автотранспортних підприємств,» Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки», наук.-техн. зб., Київ: НТУ, вип. 1 (43), с. 159-166, 2019.

Ю. Х. Савін, і М. В. Митко, «Визначення економічно доцільних відстаней доставки автомобілів на підприємства автосервісу,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2 (143), с. 99-104, 2019.

Ю. Х. Савін, і М. В. Митко, «Методика визначення доцільності створення виробничих підрозділів з обслуговування та ремонту транспортних засобів,» Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, наук. журн., № 2 (6), с. 130-138, 2016.

Ю. Х. Савін, і М. В. Митко, «Визначення доцільності створення виробничих підрозділів з обслуговування та ремонту автомобілів на підприємствах автомобільного транспорту,» Systemy i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia. Systems and means of motor transport. Selected problems. Monografia nr 4. Seria: TRANSPORT. Rzeszów, 2013, рр. 533-540.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 252

Опубліковано

2024-04-30

Як цитувати

[1]
М. В. Митко і Ю. Х. Савін, «ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОНАННЯ ПОСТОВИХ РОБІТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ В ТАКСОМОТОРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 87–93, Квіт. 2024.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.