СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ

  • М. П. Розводюк Вінницький національний технічний університет
  • В. С. Бомбик Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: електричний двигун, асинхронний двигун з короткозамкненим ротором, залишковий ресурс, надійність роботи

Анотація

Значна частина електричних двигунів, в тому числі й асинхронних з короткозамкненим ротором, які працюють на виробництві, вже вичерпали свій ресурс, передбачений заводом-виробником. Однак більшість з них ще здатні виконувати своє службове призначення. Тому їх використання реалізовано не за терміном служби, а за технічним станом. Але для надійної роботи таких електричних двигунів потрібно точно знати їх залишковий ресурс. Це стосується й нових електричних двигунів, в процесі експлуатації яких можливі різні перевантаження, що здатні різко зменшити ресурс, що залишився.

Найдостовірнішими методами та засобами діагностування асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором є ті, що забезпечують постійний моніторинг технічного стану електродвигунів в процесі їх експлуатації. Тому вирішено визначати залишковий ресурс електричного двигуна в процесі його експлуатації.

Як діагностичні ознаки для визначення залишкового ресурсу асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором вибрано такі параметри: струми у кожній фазі електродвигуна, температуру найбільш нагрітої точки обмотки, швидкість зміни температури обмотки, температуру підшипникових вузлів, рівень вібрації.

Для синтезу структури пристрою у визначенні залишкового ресурсу електричного двигуна використано апарат секвенцій. Показаний процес синтезу для двох значень струму, двох значень температур обмотки, двох значень швидкості змін температур обмотки, двох значень температур підшипників та двох значень вібрацій.

Запропоновано математичну модель функціонування блока обчислення залишкового ресурсу асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором у вигляді системи секвенцій. На основі отриманої секвенційної моделі синтезовано функціональну схему блока обчислення залишкового ресурсу електричного двигуна, що дало можливість розробити структуру пристрою для визначення його залишкового ресурсу. Отримана структура пристрою дозволяє контролювати параметри асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором в процесі його роботи.

Біографії авторів

М. П. Розводюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті

В. С. Бомбик, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, старший викладач кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті

Посилання

М. П. Розводюк, та Д. С. Хайнацький «Синтез структури пристрою для контролю технічного стану асинхронного двигуна», на Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2019), Вінниця, ВНТУ, 2019 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/6176. Дата звернення: Лютий, 27, 2019.

Б. І. Мокін, та М. П. Розводюк, Математичні моделі та системи технічної діагностики основних електротехнічних систем міських трамваїв. Вінниця, Україна: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005, 126 с.

Диагностирование асинхронных электродвигателей. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

https://works.doklad.ru/view/9iw4cN2Swls.html. Дата обращения: Февраль, 27, 2019.

В. В. Грабко, Є. Я. Блінкін, та М. П. Розводюк, «Синтез структури ІВС для діагностування електродвигунів,» Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, № 4, с. 111-115, 2000.

В. Н. Захаров, Автоматы с распределенной памятью. Москва, Россия: Энергия, 1975, 136 с.

Переглядів анотації: 162 Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2019-04-26
Як цитувати
[1]
М. Розводюк і В. Бомбик, СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 52-60, Квіт 2019.
Номер
Розділ
Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.