МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕМПІРИЧНОГО ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ВИХОДУ З ЛАДУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ЧЕРЕЗ ПОШКОДЖЕННЯ ОБМОТОК

Автор(и)

  • М. П. Розводюк Вінницький національний технічний університет
  • В. Є. Вдовиченко Вінницький національний технічний університет
  • К. М. Розводюк Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-166-1-49-54

Ключові слова:

силовий трансформатор, пошкодження обмоток, статистичний аналіз, закон розподілу

Анотація

Розглянуто ідентифікацію закону розподілу за статистичними даними виходу з ладу силових трансформаторів 6—10 кВ через пошкодження їх обмоток за трирічний період: з 2018 по 2020 роки.

За статистичними даними встановлено, що спостерігається тенденція щодо зменшення пошкоджень силових трансформаторів майже в два рази. Але кількість цих відмов все одно залишається достатньо великою. Основною причиною відмов силових трансформаторів є пошкодження їхніх обмоток, що становить 82,17 % відносно інших причин. Тому взято для дослідження саме статистику, що характеризує вихід з ладу силових трансформаторів через пошкодження обмоток.

Встановлено, що у 2018 та 2019 роках найбільша кількість пошкоджень обмоток силових трансформаторів припадала на квітень—липень з піком у червні, а у 2020 році максимум пошкоджень зафіксовано в листопаді та грудні.

Передумовою побудови математичних моделей прогнозування виходу з ладу силових трансформаторів через пошкодження обмоток з метою забезпечення необхідної кількості запасних частин для їхнього швидкого відновлення є дослідження характеру виходу з ладу трансформаторів. Під час вирішенні поставлених завдань використовувалися методи: пасивний експеримент — для збору інформації про виходи з ладу силових трансформаторів; статистичний аналіз — для побудови емпіричного закону розподілу.

Проаналізувавши вигляд гістограми варіаційного ряду вибірки виходу з ладу силових трансформаторів через пошкодження обмоток висунуто гіпотезу про логарифмічний нормальний закон розподілу виходу з ладу трансформаторів через пошкодження обмоток. Для її перевірки використано c2-критерій Пірсона. В результаті дослідження підтверджено висунуту гіпотезу. Використовуючи таблиці Стьюдента та таблицю c2-розподілу з довірчою імовірністю g = 0,98 визначено довірчі інтервали для статистичних оцінок середнього значення, дисперсії та середньоквадратичного відхилення, які характеризують вихід з ладу силових трансформаторів через пошкодження обмоток.

У подальших дослідженнях можна побудувати математичні моделі прогнозування виходу з ладу силових трансформаторів через пошкодження обмоток.

Біографії авторів

М. П. Розводюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютеризованих електромеханічних систем і комплексів

В. Є. Вдовиченко, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри комп’ютеризованих електромеханічних систем і комплексів

К. М. Розводюк, Вінницький національний технічний університет

студентка факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації

Посилання

М. П. Розводюк, В. Є. Вдовиченко, і К. М. Розводюк, «Структура пристрою для визначення ресурсу силового масляного трансформатора,» Електромеханічні і енергозберігаючі системи, № 3/2019 (47), с. 35-47, 2019. https://doi.org/10.30929/2072-2052.2019.3.47.35-47.

О. В. Паланюк, «Пристрій для оцінювання витрачання робочого ресурсу обмоток силового масляного трансформатора,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 42-47, 2022.

И. Г. Гун, В. М. Салганик, С. А. Евдокимов, и А. А. Сарлыбаев, «Основные неисправности и методы диагностирования силовых трансформаторов в условия эксплуатации,» Вестник МГТУ им. Г. И. Носова. Магнитогорск, № 1, с. 102-105, 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-neispravnosti-i-metody-diagnostirovaniya-silovyh-transformatorov-v-usloviyah-ekspluatatsii.pdf .

О. М. Полях, «Аналіз систем діагностування тягових трансформаторів,» Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, № 6 (112), с. 39-45, 2013.

О. Є. Рубаненко, М. П. Лабзун, і М. О. Грищук, «Визначення дефектів трансформаторного обладнання з використанням частотних діагностичних параметрів,» Вісник НТУ «ХПІ». Харків, № 23 (1245), с. 41-46, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31931/1/vestnik_KhPI_2017_23_Rubanenko_Vyznachennia.pdf .

П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко, і І. А. Жук, «Діагностування силових трансформаторів з використанням нечітких множин,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 43-51, 2005.

М. П. Розводюк, В. В. Овчарук, В. Є. Вдовиченко, і І. М. Овчар, «Визначення залишкового ресурсу силового масляного трансформатора на базі нечіткої логіки,» Monografia. Pokonferencyjna. Science, research, development #16. Technics and technology. Barcelona 29.04.2019 — 30.04.2019. Zbiór artykułów naukowych enzowanych. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. (30.04.2019). Warszawa, 2019. 84 str, s. 71-77.

V. Grabko, S. Tkachenko, and O. Palaniuk, «Determination of temperature distribution on windings of oil transformer based on the laws of heat transfer,» ScienceRise, no. 5, рр. 3-13, 2021.

В. Б. Дудко, Б. І. Мокін, і М. П. Розводюк, «Математичні моделі емпіричних законів розподілу споживання електроенергії трамваями,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 42-46, 2002.

Г. Г. Швачич, А. В. Соболенко, и А. И. Оржех, Теория вероятностей и математическая статистика. Часть 2. Математическая статистика, учеб. пос. Днепропетровск, Украина: НМетАУ, 2006, 56 с.

Я. К. Колде, Практикум по теории вероятностей и математической статистике. М.: Высшая школа, 1991, 157 с.

М. Горонескуль, Таблиці функцій та критичних точок розподілів. Розділи: Теорія ймовірностей. Математична статистика. Математичні методи в психології. Харків, Україна: УЦЗУ, 2009, 90 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 51

Опубліковано

2023-02-28

Як цитувати

[1]
М. П. Розводюк, В. Є. Вдовиченко, і К. М. Розводюк, «МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕМПІРИЧНОГО ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ВИХОДУ З ЛАДУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ЧЕРЕЗ ПОШКОДЖЕННЯ ОБМОТОК», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 49–54, Лют. 2023.

Номер

Розділ

Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають