РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

  • М. Г. Прадівлянний Вінницький національний технічний університет
  • Н. Д. Бондар Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-149-2-110-119

Ключові слова:

ключові компетентності, педагогічні умови, професійна підготовка, туристична галузь, менеджмент, гуманітарні дисципліни, дослідно-експериментальна перевірка, позитивна мотивація, іноземні мови

Анотація

Узагальнено практичний досвід підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі та менеджмен ту, а також на основі аналізу літератури з педагогіки й психології зроблено висновок про те, що сформованість ключових компетентностей майбутніх фахівців є якісним індикатором високого рівня розвитку кожної сфери життєдіяльності.

Ключові компетентності майбутнього фахівця-менеджера чи фахівця туристичної галузі є визначальними в таких сферах: планування (визначення мети, конкретизація завдань, планування дій і попередній облік ресурсів); управління підлеглими (формування організаційної структури, визначення функцій кожного, організація системи самоконтролю); здійснення контролю (моніторинг діяльності, виявлення проблем та їх розв’язання); розвиток компетентностей персоналу та його мотивація до успіху.

Визначено педагогічні умови формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів та фахівців сфери туризму (формування позитивної мотивації студентів щодо вивчення гуманітарних дисциплін шляхом професійного спрямування їхнього змісту; використання засобів дистанційного навчання для організації самостійної роботи студентів; забезпечення проблемного і творчого характеру навчальних завдань шляхом використання веб-квестів; розвиток професійно-особистісних якостей студентів засобами ділових ігор) та обґрунтовано ефективність їхнього застосування у навчальному процесі.

Проводиться аналіз значення вивчення гуманітарних дисциплін для фахівців вищезгаданих галузей. Описується дослідно-експериментальна перевірка методики реалізації педагогічних умов формування ключових компетентностей.

Біографії авторів

М. Г. Прадівлянний, Вінницький національний технічний університет

канд. пед. наук, доцент, директор Центру міжнародних зв’язків

Н. Д. Бондар, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

канд. пед. наук, старший викладач кафедри іноземної філології та перекладу

Посилання

Н. А. Бакшаева, Психология мотивации студентов, учеб. пос. Москва, РФ, 2006, 184 с.

Н. Д. Бондар, «Формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму в процесі вивчення гуманітарних дисциплін.» дис. канд. пед. наук : 13.00.04, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2016, 262 с.

А. П. Бойчук, «Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх агентів з організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах.» дис. канд. пед. наук : 13.00.04, Хмельницький нац. ун-т. Хмельницький, 2018, 356 с.

М. М. Галицька, «Формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного спілкування.» дис. канд. пед. наук, 13.00.04, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. Київ, 2006, 286 с.

Н. Л. Замкова, «Формування професійних якостей майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у процесі вивчення іноземних мов.» автореф. дис. канд. пед. наук, 13.00. 04. Київ, 2005, 20 с.

Ю. В. Земліна, «Організація експериментальної роботи з формування професійної готовності майбутніх фахівців з туризму,» Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, вип. 35, с. 247-252, 2013.

В. А. Квартальнов, Теория и практика туризма, учебник. Москва, РФ, 2003, 672 с.

. В. Т. Лозовецька, «Теоретичні і практичні засади застосування компетентнісно-діяльнісного підходу у підготовці фахівця туризму,» Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи, зб. наук. пр. К.-Тонар, вип. 1, с. 28-35, 2007.

Освітньо-професійна програма підготовки «Бакалавра» напряму підготовки 6.140103 «Туризм», ГСВОУ 6.140103-2011. [Чинний від 2010-08-11]. Київ : Галузевий стандарт вищої освіти України. 2011. 20 с.

О. О. Самохвал, «Українські реалії в умовах глобалізації міжнародного ринку туристичних послуг,» Вісник Львівського інституту економіки і туризму, зб. наук. ст. [редкол. : І. О. Бочан та ін.]. Львів : ЛІЕТ, № 12, с. 19-27, 2017.

В. К. Федорченко Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму, моногр. Київ, Україна, 2004, 471 с.

Н. А. Фоменко, Педагогіка вищої школи: методологія, стандартизація, туристська освіта. Київ, Україна, 2005, 215 с.

Н. С. Хмілярчук, «Педагогічні умови організації навчальної практики майбутніх менеджерів туристичної сфери.» дис. канд. пед. наук, 13.00.04, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2008, 266 с.

G. Cherniy, “Language learning internrt technologies for future specialist of tourism,” Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Kosice, vol. 1, no. 2, pp. 173-174, 2013.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 168

Опубліковано

2020-04-30

Як цитувати

[1]
М. Г. Прадівлянний і Н. Д. Бондар, «РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 110–119, Квіт. 2020.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають