ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ ДО ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • М. Г. Прадівлянний Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

особистісно орієнтований підхід, психологія, іншомовна підготовка

Анотація

Розглянуто особливості впровадження особистісно орієнтованого підходу в процесі іншомовної підготовки студентів технічних спеціальностей. Доведено, що пріоритетом сучасної освіти стає навчання, орієнтоване на саморозвиток та самореалізацію особистості майбутнього фахівця.

Біографія автора

М. Г. Прадівлянний, Вінницький національний технічний університет

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

1. Образцов П. И. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах ву-зов : учеб. пос. / П. И. Образцов, О. Ю. Иванова ; под ред. П. И. Образцова. — Орел : ОГУ, 2005. — 114 с.
2. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб. для вузов / И. А. Зимняя. — Изд. 2-е, доп., испр. и перераб. — М. : Логос, 2000. — 384 с.
3. Хуторской А. В. Методика личностно-ориентированного обучения: Как обучать всех по-разному? : пос. для учителя / А. В. Хуторской. — М. : изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. — 383 с.
4. Клобукова Л. П. Лингвометодические основы обучения иностранных студентов нефилологических гуманитарных факультетов речевому общению на профессиональные темы : дис. … докт. пед. наук / Л. П. Клобукова. — Москва, 1995. — 385 с.
5. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И. С. Якиманская. — М. : Сентябрь, 2000. — 112 с.
6. Holec, H. Autonomy and Foreign Language Learning / Holec, H. — Oxford, 1979.
7. Little, D. Learner Autonomy / Little, D. — Dublin, 1991.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 179

Опубліковано

2016-09-05

Як цитувати

[1]
М. Г. Прадівлянний, «ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ ДО ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 115–119, Верес. 2016.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають