МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ОКРЕМИХ ШАРІВ НА СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОДНОРІДНИХ БІОТКАНИН

Автор(и)

  • В. Г. Петрук Вінницький національний технічний університет
  • С. М. Кватернюк Вінницький національний технічний університет
  • О. Є. Кватернюк Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Гончарук Вінницький національний технічний університет
  • О. І. Моканюк Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Ключові слова:

математична модель, неоднорідні біологічні середовища, спектральні характеристики, біотканина, шкіра

Анотація

Вдосконалено математичну модель переносу випромінювання у багатошарових структурах неоднорідних біологічних середовищ на прикладі інтактної (неушкодженої) шкіри людини. Розраховані спектральні характеристики для кожного шару шкіри та оцінено вплив зміни концентрацій основних хромофорів.

Біографії авторів

В. Г. Петрук, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри екології та екологічної безпеки

С. М. Кватернюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, старший науковий співробітник кафедри екології та екологічної безпеки

О. Є. Кватернюк, Вінницький національний технічний університет

здобувач кафедри екології та екологічної безпеки

В. В. Гончарук, Вінницький національний технічний університет

студент Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля

О. І. Моканюк, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

канд. мед. наук, доцент кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права

Посилання

1. Пушкарева А. Е. Методы математического моделирования в оптике биоткани : учеб. пос. / А. Е. Пушкарева. —
СПб : СПбГУ ИТМО, 2008. — 103 с.
2. Зеге Э. П. Перенос изображения в рассеивающей среде / Э. П. Зеге, А. П. Иванов, И. Л. Кацев. — Минск : Наука и
техника, 1975. — 327 с.
3. Моделирование влияния эпидермиса на перенос света и тепла в кожном покрове / [В. В. Барун, А. П. Иванов,
В. Г. Петрук, и др.] // Проблемы оптической физики и биофотоники : матер. 12-й Международной молодежной научной
школы по оптике, лазерной физике и биофотонике. — Саратов : Новый ветер, 2009. — 234 с. : ил. — С. 69—78.
4. Тучин В. В. Исследование биотканей методами светорассеяния / В. В. Тучин // Успехи физ. наук. — 1997. —
Т. 167. — № 5. — С. 517—539.
5. Тучин В. В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях / В. В. Тучин. — Саратов : изд-во Са-
рат. ун-та, 1998. — 384 с.
6. Приезжев А. В. Лазерная диагностика в биологии и медицине / А. В. Приезжев, В. В. Тучин, Л. П. Шубочкин. —
М. : Наука, 1989. — 238 с.
7. Исследование возможности повышения эффективности лазерного удаления татуировок с помощью оптического
просветления кожи / [Э. А. Генина, А. Н. Башкатов, В. В. Тучин и др.] // Квантовая электроника. — 2008. — Т. 38. —
№ 6. — С. 580—587.
8. Исследование возможности увеличения глубины зондирования методом отражательной конфокальной микроско-
пии при иммерсионном просветлении приповерхносных слоев кожи человека / [И. В. Меглинский, А. Н. Башкатов,
Э. А. Генина и др.] // Квантовая электроника. — 2002. — Т. 32. — № 10. — С. 875—882.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 202

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, О. Є. Кватернюк, В. В. Гончарук, і О. І. Моканюк, «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ОКРЕМИХ ШАРІВ НА СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОДНОРІДНИХ БІОТКАНИН», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 50–56, Черв. 2015.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>