Використання реле провідності для виявлення неповнофазних режимів у мережах 110–220 кв

  • М. Й. Бурбело Вінницький національний технічний університет
  • С. М. Мельничук ДП «НЕК «Укренерго» ВП Південно-Західна ЕС
Ключові слова: електричні мережі, релейний захист, неповнофазний режим, провідність

Анотація

Запропоновано захист від неповнофазного режиму за провідністю окремих фаз. Обґрунтовано принцип дії, вибір форми зони та уставок реле провідності для побудови захисту від неповнофазних режимів у мережах напругою 110–220 кВ. На експериментальних даних перевірена справедливість прийнятих припущень. Проаналізовано особливості застосування захисту за провідністю в мережах різної конфігурації. Виконано визначення чутливості і перевірку селективності захисту за провідністю.

Біографії авторів

М. Й. Бурбело, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

С. М. Мельничук, ДП «НЕК «Укренерго» ВП Південно-Західна ЕС
завідувач сектору служби релейного захисту

Посилання

1. Особенности работы тупиковых подстанций 220–110 кВ при неполнофазных режимах по признаку заземления
нейтрали трансформаторов / М. Ш. Мисриханов, Т. Е. Путова, В. П. Гречин, П. Г. Малюшицкий // Вестник Ивановского
государственного энергетического университета. — 2005. — Вып. 1. — С. 82—89.
2. Ластовкин В. Д. ВЛ 110—220 кВ. Диагностика обрыва фазы под рабочим напряжением / В. Д. Ластовкин // Ново-
сти ЭлектроТехники. — 2010. — № 2(62).
3. Бурбело М. Й. Умови та алгоритми виявлення неповнофазних режимів роботи в мережах 110 кВ / М. Й. Бурбело,
C. М. Мельничук // Промислова електроенергетика та електротехніка (Промелектро). — 2011. — № 2. — С. 40—43.
4. Атабеков Г. И. Теоретические основы релейной защиты высоковольтных сетей / Г. И. Атабеков. — М. : Госэнер-
гоиздат, 1957. — 334 с.
5. Басс Э. И. Релейная защита электроэнергетических систем : учеб. пос. / Э. И. Басс, В. Г. Дорогунцев ; под редак-
цией А. Ф. Дьякова. — М. : изд-во МЭИ, 2002. — 296 c.
6. Маруда И.Ф. Релейная защита линий 110—220 кВ при разрывах фаз / И. Ф. Маруда // Электрические станции. —
2002. — № 1. — С. 40—42.
Переглядів анотації: 60 Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2015-03-26
Як цитувати
[1]
М. Бурбело і С. Мельничук, Використання реле провідності для виявлення неповнофазних режимів у мережах 110–220 кв, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 40-44, Бер 2015.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)