ПРОГНОЗУВАННЯ ЗА МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСІДАННЯ 17-ПОВЕРХОВОЇ СПОРУДИ

  • А. С. Моргун Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Крайсвітня Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: інженерно-геологічні умови, фундаменти, розрахунок осідання основ, дилатансія, навантаження

Анотація

В роботі використано інтегральне рівняння рівноваги фундаментної конструкції в ґрунтовій осно-ві, яке є синтезом статичних, геометричних та фізичних класичних рівнянь стану, та проведено його реалізацію за числовим методом граничних елементів.

Біографії авторів

А. С. Моргун, Вінницький національний технічний університет
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри промислового і цивільного будівництва
О. В. Крайсвітня, Вінницький національний технічний університет
студентка Інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Бреббия К. Методы граничных элементов : пер. с англ. / К. Бреббия, Ж. Теллес, К. Вроубел. — М. : Мир. — 1988. — 523 с.
2. Моргун А. С. Метод граничних елементів в розрахунках паль / А. С. Моргун. — Вінниця : Універсум-Вінниця,
2000. — 130 с.
3. Николаевский В. Н. Современные проблемы механики грунтов / В. Н. Николаевский // Определяющие проблемы
механики грунтов. — М. : Стройиздат, 1975. — С. 210—227.
4. Бойко І. П. Наружено-деформований стан ґрунтового масиву при побудові нових фундаментів поблизу існуючих
будинків / І. П. Бойко, В. О. Сахаров // Основи і фундаменти : міжвідомчий науково-технічний збірник. — К. : КНУБА..
2004. — Вип. 28. — С. 3—10.
5. Ильюшин А. А. Труды (1946—1966). — Т. 2. Пластичность / О. А. Ільюшин. — М. : Физматлит, 2004. — 480 с.
Переглядів анотації: 184 Завантажень PDF: 113
Як цитувати
[1]
А. Моргун і О. Крайсвітня, ПРОГНОЗУВАННЯ ЗА МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСІДАННЯ 17-ПОВЕРХОВОЇ СПОРУДИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 53-56, 1.
Номер
Розділ
Будівництво

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>